Filters

85 resultaten gevonden met: ouders

De Vreedzame school

De Vreedzame School is een aanpak waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Tweetalige (of meertalige) kinderen

Je krijgt regelmatig te maken met jonge kinderen die nog geen of weinig Nederlands spreken. Wat heeft een tweetalig of meertalig jonge kind nodig en hoe kun je dat in  bieden? Er zijn verschillende methodieken om de taalontwikkeling van deze jonge kinderen te stimuleren.

Preventieve logopedie

De (preventieve) logopedist is de professional op het gebied van communicatie, waaronder de spraak- taalontwikkeling.

Verhoog je taalniveau met Allemaal Taal

De methode Allemaal taal is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die hun taalniveau willen verhogen om daarmee de kwaliteit van het werk te verbeteren.

JONGleren in het verkeer

JONGLeren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Lees verder op onze site.

10 Tips om online het beste les te geven

Hoe zorgen we voor het beste onderwijs op afstand? Online onderwijs vraagt creativiteit en andere middelen. Hieronder vind je 10 tips!

Dyslexieonderzoek en -behandeling

OnderwijsAdvies heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie. Wanneer komt een leerling voor vergoede en niet vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking? Hoe kun je leesproblemen zoveel mogelijk voorkomen? We kennen geen wachttijden.

Criteria voor toewijzing dyslexieonderzoek

Aan welke criteria moet worden voldaan voordat een leerling kan worden aangemeld voor een dyslexie onderzoek?

Na(ast) de behandeling dyslexie

Een leerling heeft dyslexie en is/ wordt hiervoor behandeld bij ONL OnderwijsAdvies. Wij kunnen leerlingen ook ondersteunen na(ast) de behandeling bij bijvoorbeeld het leren leren en/ of het aanleren van vreemde talen. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw kind/leerling.

Leerlingondersteuning

Wij gaan voor het beste onderwijs en de beste zorg voor elk kind. Soms zijn er omstandigheden in de omgeving van het kind die het leren lastig maken. Ook dan zijn wij er voor leerlingen. OnderwijsAdvies biedt naast onderzoek en behandeling en begeleiding aan ouders, school en het kind.

Speel het spel 'Bouwen aan je school'

Speel het spel 'Bouwen aan je school' en creëer jouw droomschool! Ontwikkel met je team een visie op het anders organiseren van onderwijs Na het spelen weet je welke stappen de school - leraren, team, directie en leerlingen - gaat zetten richting eigenaarschap.

Touwladder

Klim van de touwladder en maak een wandeling

Bij het hek

Bij het hek

Coaching aan zij-instromers en startende leraren

Word een Als zij-instromer (of startende leraar) komt er veel op je af, zoals het omgaan met leerlingen, een vak geven met alle eisen die daarbij gesteld worden, omgaan met collega’s, wennen aan de schoolcultuur….ga zo maar door. Onze coaches helpen je een goede start te maken en meer. Neem contact op.goede leraar door coaching

Word met coaching een betere leraar of leidinggevende!

Coaching richt zich op persoonlijke en professionele groei van mensen. OnderwijsAdvies heeft jarenlange ervaring met het coachen van o.a. (beginnende) leraren, intern begeleiders, onderwijsassistenten en directeuren. Wil je jouw persoonlijke effectiviteit vergroten? Coaching helpt daarbij!

Hoe bevorder je ouderbetrokkenheid op jouw school?

Het is van wezenlijk belang dat scholen een hoge ouderbetrokkenheid creëren. Het leidt namelijk tot een positief effect op het functioneren van leerlingen. Hoe verhoog je de ouderbetrokkenheid?

Trauma en traumasensitief lesgeven

Wat is trauma en hoe kun je traumasensitief lesgeven? OnderwijsAdvies biedt verschillende workshops aan.

Begaafdenonderzoek en -signalering

Bij de begaafdheidsfactoren gaat het naast intellectueel vermogen om creërend (denk) vermogen. Met een digitale vragenlijst is het signaleren zo geregeld. een standaardadvies ook. Vraag meer informatie over onderzoek en signalering van begaafde leerlingen.

Arrangement voor begaafden

Dit arrangement is bedoeld voor (hoog)begaafde en (hoog)intelligente leerlingen van wie het vermoeden bestaat dat zij (absoluut of relatief) onderpresteren. Neem contact om en we bespreken de mogelijkheden.

Begaafdenbeleid op school

Passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen vraagt om een gestructureerde beleidsmatige aanpak. Met het plan 'Dol-fijn excellent' biedt OnderwijsAdvies een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen.

Welke anti-pest aanpak past bij mijn school?

Iedere school moet zorgen voor sociale veiligheid, maar welke aanpak past bij jouw school? Wij leggen de verschillen en voordelen uit en helpen bij het maken van een keuze die past bij jouw school. Neem contact op.

Impact op Gedrag

Hoe kun je met elkaar je impact op gedrag vergroten?

Een fijne sfeer met Groep op de rails

Is de dynamiek in jouw groep verstoord? Wij kunnen jouw groep weer snel en effectief op de rails krijgen! De aanpak Groep op de rails heeft al tientallen groepen geholpen!