Filters

330 resultaten gevonden

Afgewezen

Afgewezen

Vergoede zorg sociaal emotionele of gedragsmatige ontwikkeling

Kinderen die in hun ontwikkeling op school en/of thuis vastlopen kunnen bij ons terecht. voor onderzoek, behandeling en begeleiding. Vaak vanuit Basis GGZ.

Geluk kan je leren, leven en doorgeven

Vandaag bieden wij De Gelukskoffer aan, namens alle kinderen van Nederland aan , aan de minister van Financiën. Gelukkige kinderen hebben een heleboel wensen, Ongelukkige kinderen hebben maar één wens: Gelukkig worden.

Amsterdam

Amsterdam

Arrangement voor begaafden

Dit arrangement is bedoeld voor (hoog)begaafde en (hoog)intelligente leerlingen van wie het vermoeden bestaat dat zij (absoluut of relatief) onderpresteren. Neem contact om en we bespreken de mogelijkheden.

Ondersteuning van leerlingen bij complexere problematiek

Arrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met complexere problematiek. Bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid, dyslexie of dyscalculie.

basis GGZ

Aan kinderen die problemen hebben met sociaal-emotionele/gedragsmatige ontwikkeling biedt OA oplossingsgerichte individuele ondersteuning en groepsbehandelingen

Basistraining VVE

Vergroot je vaardigheden op pedagogische en didactisch niveau met deze basistraining VVE.

Bedankt contact

bedankt contact

Begaafden

Onderzoeken, signaleren, beleid formuleren, compacten, versnellen, materialen, trainingen en meer. Met Surplus, Expertisecentrum voor begaafden en Acadin vind je alles op het gebied van (hoog) begaafden.

Begaafdenbeleid op school

Passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen vraagt om een gestructureerde beleidsmatige aanpak. Met het plan 'Dol-fijn excellent' biedt OnderwijsAdvies een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen.

Begaafdenonderzoek en -signalering

Bij de begaafdheidsfactoren gaat het naast intellectueel vermogen om creërend (denk) vermogen. Met een digitale vragenlijst is het signaleren zo geregeld. een standaardadvies ook. Vraag meer informatie over onderzoek en signalering van begaafde leerlingen.