OnderwijsAdvies > Winkelen > Wijs met woorden - handleiding
Wijs met woorden handleiding

Een uitgave voor woordenschatonderwijs bedoeld voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Wijs met Woorden is een praktische leidraad bij het samenstellen en implementeren van een nieuwe aanpak voor woordenschatonderwijs op uw school.
De uitgave biedt u:

  • handvatten bij het vergroten van de achtergrondkennis van de leerlingen;
  • hulp bij het selecteren van vakgebonden woorden en begrippen;
  • structuur bij het aanbieden van deze woorden en begrippen;
  • ideeën voor het verdiepen van de woordkennis van de leerlingen;
  • een werkwijze om de leerlingen actief te betrekken bij het inschatten van hun woordbegrip.

De achtergronden van Wijs met Woorden zijn gestoeld op onderzoek van Marzano en de uitgave A Six-Step Process for Teaching Vocabulary. De visie achter deze aanpak is dat direct woordenschatonderwijs een heel effectieve manier is om de school- en vaktaal én achtgrondkennis van de leerlingen op de basisschool te vergroten. In Wijs met Woorden gebeurt dit aan de hand van een zesstappenaanpak waarbij de leerlingen op een vernieuwende, betrokken manier in interactie met elkaar hun woordenschat ontwikkelen.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.