OnderwijsAdvies > Winkelen > Wat werkt: Bovenschools leiderschap (Marzano)
Wat werkt: Bovenschools leiderschap

Robert Marzano en Timothy Waters beschrijven in Wat werkt: Bovenschools Leiderschap de relatie tussen bovenschools leiderschap en leerlingprestaties en stellen daarbij een duidelijk verband vast: leerlingen zijn beter af met goed bovenschools leiderschap waarin bestuurders naast voorwaardelijk leiderschap ook onderwijskundig leiderschap vormgeven.


Wat werkt: Bovenschools Leiderschap vertaalt de conclusies naar de onderwijspraktijk via concrete tips en adviezen over hoe een bovenschools leider of directeur kan komen tot goed leiderschap gericht op hoge leerwinsten. Goed bovenschools leiderschap werkt!

Een gezamenlijk project van Bazalt, HCO, Fontys Fydes en OnderwijsAdvies.