OnderwijsAdvies > Winkelen > Surplus-tekening (uitgebreid)
Surplus-tekening (uitgebreid)

De uitgebreide-tekening vormt de derde trede van de Surplus-ladder.

De mening van betrokkene(n) wordt uitgebreid geïnventariseerd via het invullen van de uitgebreide vragenlijst(en).
Het resultaat wordt gebaseerd op de kwantitatief verzamelde gegevens en binnen het Surplus-model gepresenteerd, dat wil zeggen met een gedifferentieerde profilering: persoons- en begaafdheidsfactoren, talentaccenten én schoolresultaten.

Daarnaast worden de vragenlijsten door een Surplus-specialist op hoofdlijnen geanalyseerd. De uitgebreide surplus-tekening geeft:

  • een gedetailleerde en gebundelde weergave van alle resultaten in schijf A, B en C;
  • inzicht in de verschillende deelaspecten van de beide persoonsfactoren van schijf A: Motivatie-Werkhouding en Sociaal-Emotioneel functioneren;
  • een overzicht van de exacte scores per vraag van alle onderdelen van schijf A;
  • een aantal korte aanbevelingen opgesteld vanuit het Surplus-Begaafdencentrum.


Werkwijze:
Na het ontvangen van uw bestelling, nemen wij contact met u op. Voor een uitgebreide tekening zijn de gegevens nodig van de volgende respondenten:

  1. ouder(s)
  2. leraar
  3. kind vanaf 10 jaar

Vervolgens worden de vragenlijsten, bestaande uit 120 vragen, online klaargezet en ontvangt u per e-mail een uitnodiging om de vragenlijsten in te vullen.


Zodra de vragenlijsten volledig zijn ingevuld (er kan tussentijds worden gestopt) én uw betaling is verwerkt, stuurt Surplus uw uitgebreide tekening* in pdf-formaat per e-mail.

Indien u dit wilt kan uw onderwijsadviseur of leerlingbegeleider deze ‘uitgebreide Surplustekening’ in een gesprek toelichten en advies geven over de onderwijsbehoeften van de leerling, tegen de bij u bekende tarieven.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.

Gerelateerde producten