OnderwijsAdvies > Winkelen > Klein maar fijn, algemene handleiding
Klein maar fijn, algemene handleiding

‘Klein maar fijn’ biedt thematische verrijkingsactiviteiten voor het jonge kind (3-6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong langs 4 hoofdlijnen:

  • Letterstad(taal-lezen)
  • Cijferrijk (rekenen-wiskunde)
  • Doeland (kijken, doen en bewegen)
  • en Lijsterbos (natuur en muziek)

Voor de 3-4 jarigen zijn er ‘snuffel-activiteiten’, de 5-6 jarigen ‘stoeien’ al op een hoger niveau.

Het hoofdaccent ligt op het ‘intuïtief’ leren lezen, ondersteund door een open leeslijn met diverse steunpunten, zoals de letterbladen en de letter-puzzelbladen 1) voor ‘Mijn eigen leesboek’.
Deze bladen en andere middelen zijn in deze algemene handleiding opgenomen en worden in wisselwerking met het materiaal uit de deelthema’s (bijvoorbeeld ‘Vogels’, ‘Dino’s, ‘Onder water’) ingezet. Ook geeft deze handleiding de gang van zaken weer die bij elk deelthema van toepassing is.
De opzet van 'Klein maar fijn' is zodanig dat de kinderen er behoorlijk zelfstandig – met steun van de computer – mee aan het werk kunnen.
Zonder deze algemene handleiding is het werken met de deelthema’s maar zeer beperkt mogelijk.

1)De letterpuzzelbladen zijn ook 'los' te bestellen.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.