OnderwijsAdvies > Winkelen > Het Reteaming Proces
Het  Reteaming Proces

Het Reteaming Proces is een werkboekje dat is gebaseerd op de uitgangspunten van Oplossingsgericht werken door Ben Furman. Het centrale idee bij Oplossingsgericht werken is, dat de hulpvrager krachtbronnen in zich heeft om moeilijkheden zelf op te lossen.

In dit boekje staan technieken beschreven om leerlingen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden.

Het reteaming proces bestaat uit 4 fasen;

  1. Wat wil je bereiken
  2. Er aan werken dat je het kunt
  3. Wat ga je doen?
  4. Vieren wat gelukt is.

Dit boekje wordt gebruikt tijdens het scholingstraject 'Oplossingsgericht aan de slag!'

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.