OnderwijsAdvies > Winkelen > E-module Leerlijnen Rekenen: de basis
E-module Leerlijnen Rekenen de basis

Sinds 2010 is het referentiekader in het leven geroepen om de overgangen op het gebied van taal en rekenen binnen het onderwijs beter te laten verlopen. Het referentiekader neemt daarin het basis- en speciaal (basis)onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mee.

Deze module biedt u als leraar meer inzicht in de algemeen geldende referentieniveaus én de leerlijnen. Naast algemene informatie over de doorlopende leerlijnen van rekenen en de referentieniveaus worden ook de leerlijnen per groep behandeld in deze module. Hierdoor krijgt u niet alleen inzicht in de leerlijnen voor uw eigen groep, maar ook in de leerlijnen binnen de overige groepen van uw school. Dit bevordert een goede aansluiting tussen de groepen en laat u kritisch kijken naar uw huidige rekenonderwijs én -methode.

Specificaties:

  • Niveau: ++
  • Studieduur: 4 uur
  • Lessen: 4

PRIJS EN INLOGCODE

Een e-module kost € 7,50 per maand (of € 75,- per jaar).

  • U heeft niet alleen toegang tot deze e-module, maar álle modules in de map Primair Onderwijs. Dat willen zeggen: u kunt ruim 80 e-modules en webinars volgen.
  • Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor het aantal maanden dat u gebruik wilt maken van de e-modules. Als dat 6 maanden is, bestelt u het product in de webshop 6x. U betaalt dan 6 x € 7,50 = € 45,-
  • Een jaar gebruikmaken van de e-modules kost € 75,-. Dat is gelijk aan 10 maanden. Als u het product 10x bestelt kunt u er een jaar gebruik van maken. Als u de periode wilt verlengen na een jaar neem dan contact op met het cursusbureau@onderwijsadvies.nl 
  • U betaalt met Ideal en ontvangt, na circa een week, een inlogcode van het cursusbureau.