OnderwijsAdvies > Winkelen > Dolfijn Excellent gids
Dolfijn excellent gids

Dol-fijn excellent, waar praktijk en theorie samengaan.

Een onmisbare uitgave voor basisscholen die (nog) meer werk willen maken van de begeleiding van de knappe(re) koppies: praktisch, sober en duurzaam!

De gids bestaat uit 3 delen.

Deel A: Theorie en ontstaan van het Surplus-model

In vogelvlucht passeert de wisselwerking tussen wetenschap en pure praktijk, zoals deze de afgelopen 25 jaar bij het Surplus-Begaafdencentrum heeft plaatsgevonden. Het Surplus-model vormt de resultante van al deze ervaringen en inspanningen. Dit model functioneert als onderlegger voor alle activiteiten die Surplus ontplooit voor de brede groep meerbegaafde leerlingen (tenminste 10%) die onvoldoende uitgedaagd worden binnen het reguliere aanbod.

Deel B: Het Surplus-model

Het Surplus-model wordt toegelicht. De link naar praktische begeleiding achter de klassendeur van groep 1-8 wordt gelegd met begaafdheidsprofielen en het inspelen op talentaccenten.

Het digitale Surplusabonnement biedt een uitgekiend concept om signalering en diagnosticering, sober waar het kan en uitgebreider waar het moet, webbased in beeld te brengen met de zogenaamde Surplus-ladder.

Deel C: Duurzaam beleid met het Surplus-model

Het drieluik ‘preventief, pro-actief en curatief handelen’ zorgt voor een stevige basis, die leerkrachten praktische en realistische steun biedt om ook deze groep kinderen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Actuele ontwikkelingen als handelingsgericht - en opbrengstgericht werken worden benut. Ook komen diverse alternatieve aanpakken aan bod, waarbij kansen en bedreigingen worden aangetipt.

Hart van deel C vormt de duurzame aanpak ‘Dol-fijn excellent’ die uitgebreid beschreven wordt, met doorkijkjes naar de praktijk in 3 fasen.

Lees ook:
De recensie op Boeketje Onderwijs (deze staat als 3e recensie op de pagina, onder Pienter en Intervisiespel) (d.d. 2012)

Artikel Leren is een feest uit ZorgPrimair 2013

Artikel uit Groei& Special Begaafden

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.