€ 59,00

Til de leerresultaten van leerlingen op een hoger niveau door het maken van de juiste keuzes bij schoolontwikkeling!

Wat kan de school / de leraar doen om de leerresultaten van leerlingen op een hoger niveau te krijgen?

Vanuit de resultaten van 35 jaar onderwijsresearch beschrijft auteur Robert J. Marzano de factoren die de leerresultaten van leerlingen positief beïnvloeden. Door gebruik te maken van de manieren om de school in kaart te brengen en van de actiestappen die in het boek zijn opgenomen kan men aan de slag: de sterke en zwakke kanten van een school identificeren, prioriteit geven aan bepaalde onderwijsverbeteringen en een helder verbeteringplan maken en uitvoeren.

In elk hoofdstuk wordt een research-based antwoord gegeven op vragen als:   

  • Welke didactische methodieken werken echt?
  • Waarom is het verzamelen van gegevens zo'n belangrijke component van schoolontwikkeling? 
  • Hoe belangrijk zijn collegialiteit en professionaliteit? 
  • Welke vormen van betrokkenheid van ouders maken echt verschil?
  • Ontdek hoe iedere school op een hoger resultaatniveau kan functioneren.   

Het internationale standaardwerk van Robert Marzano over het maken van de juiste keuzes bij schoolontwikkeling.
Boek, 204 pagina's