€ 59,00

Uitleg over de toepassing van de 9 effectieve didactische strategieën die aantoonbaar leiden tot hogere leerprestaties.

Voor ieder in het onderwijs die echt wil weten welke didactische aanpak de resultaten van de leerlingen aantoonbaar verbetert, biedt dit boek zicht op research uitkomsten, overzichten en beschrijvingen van wat werkt. De auteurs zetten tientallen jaren wetenschappelijke informatie om in heldere actieplannen voor de praktijk. Er blijken 9 soorten didactische aanpak te zijn die het leren van de leerling op hoger niveau brengen. Van elk van deze negen didactische strategieën wordt uitgelegd:  

  • wat de essentie ervan is 
  • welke principes belangrijk zijn voor het goed toepassen van de aanpak  
  • met voorbeelden uit de praktijk  
  • schema's, indelingen, stappenplannen en andere hulpmiddelen om mensen uit het onderwijs te helpen de didactische strategieën direct toe te passen.    

Een gezamelijk product van Bazalt, Fontys Fydes, HCO en OnderwijsAdvies.