€ 21,00

Op zoek naar handvatten om gedrag van kinderen beter te begrijpen en om behoeften in kaart te brengen? Dit boek geeft duidelijke uitleg over de verschillen tussen kinderen en hoe daarmee om te gaan.

Ieder kind verdient specifieke aandacht

Op zoek naar handvatten om gedrag van kinderen beter te begrijpen en om behoeften in kaart te brengen?

In dit boek wordt de theorie Human Dynamics heel helder uitgelegd aan de hand van principes en verschillende persoonlijkheidsdynamieken. Het geeft de lezer duidelijke aanwijzingen die helpen in de praktijk. 

Tijdens het lezen spiegel je je eigen visie op jouw manier van begeleiden:

  • Zit ik op het goede spoor?
  • Kan het ook anders?
  • Hoe kan het anders?

De auteur van dit boek, Berit Bergström, maakt de lezer deelgenoot van de kennis over Human Dynamics en brengt deze in verband met onderzoek over leerprocessen. We weten dat ieder kind anders te werk gaat wanneer het iets nieuws wil leren of een probleem wil oplossen. Toch ontbreekt het ons in veel gevallen aan handvatten om dat wat we waarnemen te kunnen interpreteren en begrijpen. Met adequate hulpmiddelen zijn we beter in staat kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.