€ 107,00

Deze ‘uitgebreide Surplustekening’ geeft je inzicht in de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerling.

Analyse van de begaafde leerling met de uitgebreide Surplus tekening

De uitgebreide-tekening vormt de derde trede van de Surplus-ladder.

De mening van betrokkene(n) wordt uitgebreid geïnventariseerd via het invullen van de uitgebreide vragenlijst(en).
Het resultaat wordt gebaseerd op de kwantitatief verzamelde gegevens en binnen het Surplus-model gepresenteerd, dat wil zeggen met een gedifferentieerde profilering: persoons- en begaafdheidsfactoren, talentaccenten én schoolresultaten.

Daarnaast worden de vragenlijsten door een Surplus-specialist op hoofdlijnen geanalyseerd. 

De uitgebreide surplus-tekening geeft:

  • een gedetailleerde en gebundelde weergave van alle resultaten in schijf A, B en C;
  • inzicht in de verschillende deelaspecten van de beide persoonsfactoren van schijf A: Motivatie-Werkhouding en Sociaal-Emotioneel functioneren;
  • een overzicht van de exacte scores per vraag van alle onderdelen van schijf A;
  • een aantal korte aanbevelingen opgesteld vanuit het Surplus-Begaafdencentrum.

Werkwijze:
Na het ontvangen van je bestelling, nemen wij contact met je op. Voor een uitgebreide tekening zijn de gegevens nodig van de volgende respondenten:

  1. ouder(s)
  2. leraar
  3. kind vanaf 10 jaar

Vervolgens worden de vragenlijsten, bestaande uit 120 vragen, online klaargezet en ontvang je per e-mail een uitnodiging om de vragenlijsten in te vullen.

Zodra de vragenlijsten volledig zijn ingevuld (er kan tussentijds worden gestopt) én jouw betaling is verwerkt, stuurt Surplus je uitgebreide tekening* in pdf-formaat per e-mail. 

Indien je dit wilt kan je onderwijsadviseur of leerlingbegeleider deze ‘uitgebreide Surplustekening’ in een gesprek toelichten en advies geven over de onderwijsbehoeften van de leerling, tegen de bij jou bekende tarieven.

Gerelateerde diensten

Materialen begaafde leerlingen

Materialen die breed en compact in te zetten zijn voor de (hoog)begaafde leerlingen op school of thu…

Lees meer