€ 51,00

Reflectie is essentieel om een steeds betere leraar te worden. Coaching is een zeer effectieve manier om leraren daarbij te helpen.

Help leraren hun vaardigheden te verbeteren

Reflectie is essentieel om een steeds betere leraar te worden. Leraren kunnen hun onderwijsvaardigheden verbeteren als ze kritisch kijken naar hun manier van werken, als ze zichzelf haalbare doelen stellen en als ze focussen op oefening en feedback om deze doelen te halen. 

Dat vergt veel van een leraar. Bij een complexe taak als lesgeven is het bijzonder moeilijk om zonder enige hulp het hoogste niveau te bereiken en vast te houden.

Coaching is een zeer effectieve manier om leraren daarbij te helpen. Dit boek leert coaches gerichte feedback te geven en de precieze stappen te bepalen die leraren kunnen zetten om hun expertise in het lesgeven te vergroten. Het boek gaat uit van Robert Marzano’s model voor goed onderwijs. De coach kan zijn: een collega, de intern begeleider, een interne coach binnen het bestuur, de schoolleider, een externe coach.

Auteur Robert Marzano onderstreept in zijn boek De Reflectieve Leraar het belang van reflectie voor iedere leraar die het lesgeven naar een hoger niveau wil tillen. In deze uitgave, Coaching & Reflectie in de klas, laat hij zien hoe coaches dat proces gericht kunnen ondersteunen.

Boek, 260 pagina's