€ 83,00

Uitdagend en verrijkend materiaal voor kinderen (3-6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong

Deel 4 ‘Winter’ uit de serie ‘Klein maar fijn’

Deel 4 is bestemd voor jonge kinderen (3-6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong en bestaat uit:
  • een plaat;
  • een bijbehorend voorleesverhaal (ook zelfstandig te beluisteren via de computer);
  • werkmateriaal voor de kinderen met een bondige toelichting voor de leid(st)er/leraar
  • een CD met een zelf- (leren)- leeslijn en ondersteuning van het thema in woord en beeld;
  • extra opdrachten voor zowel op school (‘de Grabbelton’) als thuis (‘Thuis veder’).
  • Voor de 3-4 jarigen zijn er ‘snuffel-acticiteiten’, de 5-6 jarigen ‘stoeien’ al op een hoger niveau.

 Deel 4 ‘Winter’: 

  • Een sprookjesachtige context in Lapland, met als uitgangspunt het winterse verhaal over de trol Bolbol. Het werkmateriaal zoomt zowel in op het thema Winter als op culturele aspecten van Lapland.
  • Het hoofdaccent ligt op het ‘intuïtief’ leren lezen, ondersteund door een open leeslijn in ‘Letterstad’. ‘Cijferrijk’ (rekenen-wiskunde),’ Doeland’(kijken, doen en bewegen) en ‘Lijsterbos’ (natuur en muziek) bieden daarnaast uitdagende opdrachten die passen bij de verschillende belangstellingen van de kinderen.
  • Om goed met ‘Winter’ te kunnen werken, is aanschaf van de algemene handleiding zeer aan te bevelen.