Ucommerce Free license exceeded: License is not valid with current CMS.
Somplextra map 3A Geleerden - OnderwijsAdvies
€ 104,00

In projecten als Symmetrie, Perspectief ontmoeten de leerlingen wiskunde en kunst in onderlinge samenhang. Voor groep 6,7 en 8.

Somplextra map 2A Gevorderden, biedt verrijkingsmateriaal voor leerlingen in groep 6,7 en 8 

Somplextra is speciaal ontwikkeld voor intelligente en begaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8. In projecten als Symmetrie, Perspectief ontmoeten de kinderen wiskunde en kunst in onderlinge samenhang. De computer daagt hen uit er wiskunst mee te maken.

De creativiteit van de leerlingen wordt gebruikt om de nieuwsgierigheid naar de achterliggende wiskundige wereld te prikkelen en de stap te maken naar abstracties.

Somplextra bestaat uit 6 mappen: starters 1A/1B, gevorderden 2A/2B en geleerden 3A/3B. De computervaardigheden worden ondersteund door workmates.

Zes mappen

Map 3 A bevat het materiaal GELEERDEN- Project 1 t/m 4