€ 80,00

Algemene kennis opdoen over een onderwerp kan heel goed via een e-module.

E-modules (online leren)

OnderwijsAdvies biedt in samenwerking met SkillsTown een hele reeks e-learning modules aan. Deze zijn heel geschikt om algemene kennis over een onderwerp op te doen. Wil je meer, dan kan dat via blended learning: een combinatie van e-learning en teamtrainingen! 

Een jaar lang gebruikmaken van ruim 80 e-modules

Je kunt na aankoop een jaar lang gebruikmaken van álle (ruim 80) e-modules. Je hebt niet alleen toegang tot deze e-module, maar álle modules in de map Primair Onderwijs. Dat willen zeggen: je kunt ruim 80 e-modules en webinars volgen. Als je de periode wilt verlengen na een jaar neem dan contact op met het cursusbureau@onderwijsadvies.nl 

Een greep uit de modules

 • E-module Leren zichtbaar maken
 • E-module Intervisie
 • E-module Meervoudige intelligentie
 • E-module 21e eeuwse vaardigheden, de basis en 'in de praktijk'.
 • E-module De basis van Taal op maat
 • E-module Leerlijnen Taal: de basis
 • E-module Leerlijnen Rekenen: de basis
 • E-module Sociaal-emotioneel: de basis
 • E-module Communiceren met kinderen
 • E-module Een hoogbegaafde leerling, en nu?
 • E-module Begrijpend lezen modeling
 • E-module Coöperatief leren
 • E-module Digibord bij kleuters, deel 1
 • E-module Sociale media in het onderwijs 
 • E-module De startende leraar 
 • E-module Anders kijken naar gedrag 
 • E-module Klassenmanagement
 • E-module Ontwerpend leren
 • E-module Motiveren van leerlingen
 • E-module Meldcode kindermishandeling
 • E-module Overblijfmedewerker
 • E-module Passend Onderwijs en nu in de praktijk
 • E-module Referentieniveaus Taal
 • E-moduel Referentieniveaus Rekenen
 • E-module Spelmateriaal kleur en vorm
 • E-module Techniek voor het jonge kind
 • E-module Voortgangsgesprekken
 • E-module Talentontwikkeling in de klas
 • Webinar Doelen stellen in de klas
 • Webinar Omgaan met pestgedrag
 • Webinar Oplossingsgericht werken op school
 • Webinar Opbrengstgericht werken 2.0
 • Webinar Een lerende leerkracht reflecteert