OnderwijsAdvies > ... > > Het Palet winnaar bij praktisch verkeersexamen
Het Palet winnaar bij praktisch verkeersexamen

Scholieren van Basisschool Het Palet maken de minste fouten bij praktische verkeersexamen

De leerlingen uit groep 7b van Basisschool Het Palet (Marsgeel 14) hebben van alle basisscholen die hebben meegedaan aan het praktische verkeersexamen in Zoetermeer het beste gepresteerd. Zij maakten de minste fouten. 

Voor wethouder Marc Rosier (verkeer en verkeersveiligheid) reden om de winnende groep woensdag 19 juni (van 11:15 - 11:45 uur, aan Marsgeel 14) in het zonnetje te zetten. Hij overhandigde de leerlingen van groep 7b van Basisschool Het Palet een wisselbeker en een beker die ze mogen houden. 

Het is de 6e keer dat er bekers zijn uitgereikt na het afleggen van het praktisch verkeersexamen. ”Tijdens het verkeersexamen kunnen de kinderen laten zien dat ze de verkeersregels kennen en kunnen toepassen als ze door de stad fietsen. Ontzettend veel Zoetermeerse leerlingen hebben laten zien dat ze dat kunnen. Dat is goed, want veilig aan het verkeer deelnemen is ontzettend belangrijk. Ik ben daarom trots op alle geslaagden en feliciteer ze van harte”, aldus wethouder Rosier. “Felicitaties gaan uiteraard ook naar groep 7a van De Oranjerie en groep 7 van de Koningin Wilhelminaschool die respectievelijk als tweede en derde eindigden.” 

Het praktische verkeersexamen in Zoetermeer begon op dinsdag 13 mei en duurde tot en met vrijdag 24 mei. Het herexamen was op woensdag 29 mei. Er deden dit jaar zo’n 1.400 leerlingen mee waarvan bijna 98% procent slaagde met vlag en wimpel. Het praktische verkeersexamen werd georganiseerd door OnderwijsAdvies, Veilig Verkeer Nederland afdeling Zoetermeer en de Gemeente Zoetermeer. Er hebben ook dit jaar weer veel vrijwilligers meegedaan onder andere voor de bemensing van de controleposten langs de route. 

De gemeente faciliteert ook jaarlijks fietslessen voor de groepen 4 en 6 van het basisonderwijs en de verkeersleerkrachten bereiden bij de scholen die deelnemen aan het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF het praktische verkeersexamen voor.


Maak een Punt van Nul verkeersslachtoffers: Dit is de ambitie van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Gemeente Zoetermeer.