OnderwijsAdvies > ... > > Uitreiking Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF
Veilig verkeer met school op seef

Basisschool De Triangel in Zoetermeer heeft het Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF behaald 

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Met dit programma worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig, aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak en is daarom gebaseerd op een goede samenwerking tussen meerdere partijen (school, ouders, OnderwijsAdvies, politie, gemeente, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) en Provincie Zuid-Holland). 

Het motto van SCHOOL op SEEF is “Kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer”. 

Label SCHOOL op SEEF

In de provincie Zuid-Holland kunnen basisscholen in aanmerking komen voor het Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. Het is een hele prestatie om aan dat label te voldoen. Het is veelal het resultaat van een jarenlange inspanning van de school op het gebied van verkeersveiligheid, waarbij de school begeleid wordt door een verkeersleerkracht. Een school moet aantonen dat er structureel jaarlijks zowel theoretische als praktische verkeerslessen worden gegeven in alle groepen. Ook moet de school aandacht hebben voor haal- en brenggedrag, voor de schoolomgeving en voor de school-thuisroute. 

Om het label te kunnen behalen moet de school beginnen met zichzelf te beoordelen via de website van SCHOOL op SEEF. Daarna komt een controleur de school bezoeken die vervolgens een advies schrijft. Tenslotte beslist de provinciale certificeringscommissie van SCHOOL op SEEF over het toekennen van het verkeersveiligheidslabel. Al deze stappen zijn voor de betrokken school doorlopen. Basisschool De Triangel is de 11e school in Zoetermeer die dit label ontvangt. 

De uitreiking gebeurde door wethouder Jan Iedema (Openbare orde en regionale / lokale veiligheid) op donderdag 20 juni 2019.


Maak een Punt van Nul verkeersslachtoffers: Dit is de ambitie van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Gemeente Zoetermeer