OnderwijsAdvies > ... > > Verhoog de leesbeleving en leesmotivatie met de nieuwste leesmethodes
Verhoog de leesbeleving en leesmotivatie met de nieuwste leesmethodes

Begrijpend lezen, een noodzaak

Goed leren lezen is een van de hoofddoelen van de basisschooltijd, misschien wel de belangrijkste! Vaardig zijn in het omgaan met teksten is cruciaal voor schoolsucces en het latere maatschappelijk functioneren van leerlingen.

Oproep onderwijsraad: Lees!

Nederlandse jongeren lezen vooral 'online' korte teksten. Ze besteden minder aan 'diep' lezen, het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit en is er minder sprake van leesplezier.
Volgens de onderwijsraad moeten ouders, scholen, bibliotheken en gemeente meer gaan samenwerken om het leesplezier te bevorderen. Ook het aanwakkeren van de leesmotivatie is cruciaal, niet alleen door school, maar ook door ouders. 
Lees de oproep van de onderwijsraad

Om een leerling goed te leren lezen, én te laten lezen, is het belangrijk dat hij of zij:

  • technisch goed kan lezen
  • een ruime woordenschat bezit
  • kennis heeft van de wereld

Nieuwste (technisch en begrijpend) leesmethodes bevorderen Meertaligen Logopedieleesbeleving en leesmotivatie

Sinds kort is een aantal nieuwe leesmethodes op de markt gekomen. Deze methodes richten zich niet alleen op het bevorderen van het technisch lezen, maar ook de leesbeleving en leesmotivatie, wat een positieve uitwerking heeft op het tekstbegrip.
Een positieve ontwikkeling is dat veel scholen/ouders en gemeenten samenwerken met bibliotheken in de regio, waardoor leerlingen de beschikking hebben over een ruim(er) aanbod leesboeken. 

Welke (nieuwe) technisch leesmethodes zijn er?

  • Groep 3: Actief leren lezen, Lijn 3 en Veilig Leren Lezen
  • Groep 4 t/m 8: Karakter, Station Zuid, Flits, Estafette (na de zomer komt de nieuwste versie van Estafette uit)

Teksten beter begrijpen met Close Reading

Close Reading is een specifieke aanpak die leerlingen helpt om complexe, moeilijkere teksten te begrijpen. Leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst, door herlezen, aantekeningen te maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren. Het doel is om tot een dieper begrip van de tekst te komen.

Advies op maat

Hoe ziet uw leesonderwijs eruit? Met de juiste aanpak en aandacht kunt u leerlingen goed helpen hun leesbegrip te verbeteren. 

OnderwijsAdvies heeft meerdere taalspecialisten die u kunnen helpen, wanneer u vragen heeft of begeleiding nodig heeft bij het maken van de juiste keuzes:

  • Wat is uw visie op goed leesonderwijs en hoe verhoudt die zich tot de laatste inzichten?
  • Welke (nieuwe) technisch leesmethode of begrijpend leesmethode past het best bij uw school?
  • Sluit de begrijpend leesmethode goed aan bij de technisch leesmethode of andersom?
  • Wat gebruikt u wel en wat gebruikt u niet uit de methodes?
  • Hoe kunt u de aanpak van Close Reading inzetten? 

Neem contact op met één van onze taalspecialisten als u vragen heeft over de (nieuwste) methodes voor technisch en/of begrijpend lezen of het uitbreiden van de woordenschat. Ook als u vragen heeft over meertaligheid of de doorgaande lijn (van groep 2 naar groep 3) kunt u bij hen terecht.

Opleiding Specialist Taal  - start 25 september

Wilt u meer kennis en vaardigheden opdoen op het gebied van taalonderwijs? Meld u dan aan voor de opleiding Specialist Taal. Tijdens deze opleiding worden ook de dwarsverbanden tussen de verschillende domeinen inzichtelijk gemaakt. Lees meer.

Contactpersoon

Janwillem van Ipenburg

Onderwijsadviseur/ CITO specialist

Contactpersoon

Bernice Keerveld

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Roos Jonker

Onderwijsadviseur