OnderwijsAdvies > ... > > Verkeersaanbod JONGleren in het verkeer
Verkeersaanbod JONGleren in het verkeer

JONGleren in het verkeer

Peuters en kleuters nemen ook al deel aan het verkeer. In een fietszitje, vanuit een buggy, aan de hand van hun ouders: op allerlei manieren doen zij al jong indrukken op in het verkeer. Daarom is er ook een programma voor de allerkleinsten: JONGleren in het verkeer.

Verkeerseducatie begint al op jonge leeftijd 

JONGleren in het verkeer is bedoeld voor peuters en in sommige gemeentes ook voor kleuters. Het bestaat uit een uitleenkist met veel praktisch materiaal zoals een politiepak, verkeershesjes, spelletjes, liedjes, boekjes, puzzels en wereldspelmateriaal waarmee u gedurende 3 tot 4 weken in de groep kan werken rondom het thema verkeer. Kinderen leren zo spelenderwijs allerlei aspecten van het verkeer. Om ook ouders bewust te maken van hun rol in de verkeersopvoeding verzorgen wij tijdens de themaweken verkeer ook een ouderavond. In deze bijeenkomst staat het veilig vervoer van kinderen, de ontwikkeling van kinderen in het verkeer en de rol van ouders als verkeersopvoeder centraal. 

Voor wie?

JONGleren in het verkeer is voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en ouders in de regio’s Holland Rijnland, Midden-Holland en in de Vervoerregio Amsterdam. 

Alleen in de Vervoerregio Amsterdam:

In de Vervoerregio Amsterdam is het aanbod JONGleren in het Verkeer ook voor groep 1/2 en BSO’s! En in de Vervoerregio Amsterdam ontvangt u bij de uitleenkist ook een verkeer-oudertas. In deze tas zitten allerlei leuke materialen waarmee ouders met hun kinderen thuis kunnen oefenen. De tas kan om de beurt met alle kinderen een keertje mee naar huis. De tas blijft eigendom van de school of de kinderopvangorganisatie. 

Regio Indeling VerkeerBEKIJK DE PLATTEGROND MET ALLE REGIO'S

 

Geen kosten

JONGleren in het verkeer wordt volledig gefinancierd door Holland Rijnland, Midden-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. Er zijn voor die regio’s dus geen kosten aan deelname verbonden. In de Vervoerregio Amsterdam kunnen ook de groepen 1 en 2 kosteloos deelnemen aan het project JONGleren in het verkeer. 

Meer informatie of aanmelden?

Kijk op de website of neem contact op met Manon de Joode, onderwijsadviseur/projectleider verkeer 


Enkele reacties van pedagogisch medewerkers:

  • "De ouderbijeenkomst was heel informatief."
  • "Heel goed dat er richtlijnen werden gegeven op welke leeftijd een kind de verantwoordelijkheid van zich in het verkeer begeven, aan zou kunnen." 
  • "Het project is zeker aan te raden. Het was leuk en leerzaam en het werd op een kindvriendelijke manier gebracht. De uitleenkist was volledig gevuld en gevarieerd met een duidelijke handleiding en diverse tips." 
  • "Een heel goed onderwerp waar we niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen!"
  • "Wat goed dat jullie dit doen! Het was een leerzame bijeenkomst!"

 

Contactpersoon

Manon de Joode

Onderwijsadviseur/ projectleider verkeer