OnderwijsAdvies > ... > > Scholen gezocht voor onderzoek naar identiteitsvorming
Scholen gezocht voor onderzoek naar identiteitsvorming

Dit najaar start een grootscheeps onderzoek naar identiteitsontwikkeling en de impact op positieve maatschappelijke betrokkenheid. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar PO en VO scholen. Doet u mee?

Botsende normen en waarden in de klas: wat leeft er en hoe kan de school ermee omgaan?

Problemen en tegenstellingen die broeien in de samenleving kunnen doorwerken in de klas. Docenten horen soms stevige en schokkende stellingen van leerlingen. “Waarom komt iedereen naar Nederland toe? Als ik een geweer had, zou ik ze doodschieten”, “Moslims zijn terroristen” of “Homo’s zijn viespeuken en met flikkers wil ik niet samenwerken”. (uit Trouw, 18 april 2019)

Voor onderwijsprofessionals kan het lastig zijn om op dit soort extreme uitingen te reageren en scholen hebben ook niet altijd zicht op wat er onder leerlingen speelt.

Hoe radicale ideeën bij te sturen? 

Wat kan een docent doen? Onderzoek suggereert dat de sleutel in de identiteitsontwikkeling van jongeren zit (in de leeftijd tussen 10 en 16 jaar). Door beter aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeftes van de leerling zouden eventuele radicale ideeën mogelijk kunnen worden bijgestuurd naar positieve maatschappelijke betrokkenheid.

Onderzoek Identiteit

PO en VO scholen gezocht voor onderzoek!

Dit najaar start een grootschalig onderzoek 'Identiteitsontwikkeling, radicalisering en onderwijs (IRON)'. Met dit onderzoek wil de Vrije Universiteit Amsterdam, het NSCR en het Verwey-Jonker Instituut wetenschappelijke kennis verzamelen, maar ook handvatten bieden aan scholen voor hoe zij leerlingen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot maatschappelijk betrokken burger.
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar PO en VO scholen.

Wat houdt het onderzoek naar identiteitsontwikkeling in?

Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en interviews:

  1. Leerlingen uit de groepen 7, klas 1 en klas 3 wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen in de herst van 2019 en nogmaals in de herfst van 2020 en 2021. 
  2. In de herfst van 2020 vinden interviews plaats met onderwijsprofessionals van de deelnemende scholen. Nagegaan wordt wat er al wordt gedaan op het gebied van sociale veiligheid en identiteitsontwikkeling, welke obstakels u ervaart en welke wensen u heeft met betrekking tot beleid. 

Uw bijdrage is van essentieel belang!

Door mee te doen, ontwikkelt u bewustzijn en gevoel voor de problematiek en kunt u laten zien dat u zich bezighoudt met het bevorderen van sociale veiligheid op uw school. Belangrijk is dat uw expertise wordt gebruikt om aanbevelingen te doen aan onderwijsprofessionals die helpen bij:

  • de omgang met polarisatie en extreme uitingen en
  • het stimuleren van de identiteitsontwikkeling en
  • het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid. 

Contact
OnderwijsAdvies ondersteunt die onderzoek van harte en hoopt dat scholen bereid zijn aan dit onderzoek deel te nemen.
Neem bij interesse contact op met het onderzoeksteam via ONID@nscr.nl. Meer informatie leest u in de onderzoeksbeschrijving (zie downloads).