OnderwijsAdvies > ... > > Klanten weer zéér tevreden over OnderwijsAdvies!
Klanten weer zéér tevreden over OnderwijsAdvies!

Opnieuw geven onze klanten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over OnderwijsAdvies! De tevredenheidsscore is zelfs hoger dan ooit!

Trots op een hoge klanttevredenheid > 95 %

Dat blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek door Cedeo, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat elke 2 jaar onderzoek doet naar klanttevredenheid en borging van kwaliteit bij dienstverleners. OnderwijsAdvies scoorde een percentage van liefst meer dan 95%.

Cedeo erkenning bij minimaal 80% klanttevredenheid

Om in aanmerking te komen voor een Cedeo erkenning moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Kwantitatieve criteria: ter borging van de continüiteit (de organisatie heeft meer dan 5 opdrachtgevers; is langer dan 3 jaar actief en heeft een minimum jaaromzet van minimaal €250.000)
 • Kwalitatieve criteria: deze worden gemeten aan de hand van het klanttevredenheidsonderzoek. Denk aan criteria als: hoge klanttevredenheid, aantoonbaar bedrijfsgericht en innovatief en een goede bedrijfsmatige aanpak. 

De Cedeo erkenning wordt gegeven als minstens 80% van de benaderde opdrachtgevers zich tevreden tot zeer tevreden toont over de samenwerking met het betreffende bureau en de geboekte resultaten. 

Sinds 2007 laat OnderwijsAdvies tevredenheid onder klanten systematisch onderzoeken. Keer op keer blijkt dat onze respondenten heel tevreden zijn over ons en daar zijn we uiteraard heel blij mee en trots op.

"OnderwijsAdvies is een fijne partner om mee samen te werkenCEDEO"

De meeste klanten zeggen al jaren naar volle tevredenheid zaken met ons te doen. Zij noemen daarbij: goede ervaringen, onze expertise en het toegankelijk contact. Hieronder een aantal reacties van klanten:

Contacten voorafgaand aan de opdracht:

 • Klanten zijn zeer tevreden: kenmerken zijn "adequaat, snel, coöperatief, meedenkend, pragmatisch en niet tijdrovend" 
 • "De website op de site is heel duidelijk en concreet, daarmee scheppen zij heldere verwachtingen."

Plan van aanpak:

 • "Goed afgestemd op de vragen en wensen. OnderwijsAdvies geeft ons ruimte voor onze inbreng." "De adviseur luistert goed naar onze wensen, is kritisch, meedenkend en aanvullend."

Uitvoering

 • Gewaardeerd wordt het kennisniveau, de flexibiliteit en het inlevingsvermogen van de adviseurs. De dienstverlening is professioneel, ze zijn betrouwbaar en komen hun afspraken na." "Er is altijd ruimte voor feedback en daar doen ze ook iets mee."
 • De adviseurs en begeleiders zijn deskundig, vakkundig, boeiend, bruisend, flexibel, meedenkend. "De adviseur kijkt echt naar wat wij nodig hebben, hij levert maatwerk." "Voor ons is de adviseur een maatje, én een kritische vriend".
 • "Interessant oms te zien dat OnderwijsAdvies niet stil staat. Zij werken aan productontwikkeling en aan het op peil houden van hun kennis en activiteiten."

Afronding:

 • OnderwijsAdvies is ook na afloop van de opdracht betrokken. "Een opdracht wordt afgerond met een onderbouwd verslag en een advies of door middel van een persoonlijk gesprek. Zij geven dan handelingsgerichte adviezen waar de school weer mee verder kan". 'Ik vind het prettig dat ze open staan voor feedback en verbeterpunten".

Organisatie/ administratie:

 • "Alles wordt zorgvuldig afgehandeld, je komt nooit voor verrassingen te staan". 
 • De prijs-kwaliteitsverhouding is marktconform en acceptabel. 

Tot slot:
Alle opdrachtgevers zijn zeer tevreden en bevelen OnderwijsAdvies van harte aan! Lovend is men over de expertise: "er werken mensen met verstand van zaken en dat is precies waar ik behoefte aan heb"."Ze zijn met hun kennis een stap voor op de leraren."
"Ze hebben het lef om te zeggen wanneer je iets beter niet kunt doen; positief kritisch naar de klant. Ik vind het een fijne organisatie om mee samen te werken. Ze zijn niet opdringerig."

Wilt u ook kennismaken met OnderwijsAdvies? 

Wilt u misschien zelf eens spreken met een van onze klanten en horen wat hun ervaringen met ons zijn? Neem dan contact met ons op.  We helpen u graag en zijn pas tevreden als u dat bent!

Bron: Klanttevredenheidsrapportage CEDEO OnderwijsAdvies 2019