OnderwijsAdvies > ... > > Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling
Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling

Wat te doen bij huiselijk geweld of kindermishandeling?

Onze adviseurs en behandelaars kunnen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op scholen, te maken krijgen met kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt zorgen met zich mee. Daarom maken wij gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat houdt de Meldcode in?

Deze Meldcode beschrijft wat onze medewerkers moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Om dit zorgvuldig te laten gebeuren wordt gebruik gemaakt van een stappenplan. Deze is onlangs vernieuwd. 

Uiteraard streven we ernaar dat elke stap besproken wordt met de ouder(s)/ verzorger(s) van een kind. Bij ernstige, spoedeisende situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van het kind, af te wijken. 

Vragen? Neem contact op met een aandachtsfunctionaris

Heeft u vragen over wat te doen bij huiselijk geweld of kindermishandeling? Voor alle vragen kunt u één van onze aandachtsfunctionarissen mailen, bellen of aanspreken. 

Anja van Iperenburg
Telefoon: 079 329 54 14 

Vivian Donker
Telefoon: 0182 55 64 94

Saskia Wittekoek
Telefoon: 023 510 00 67  

Contactpersoon

Anja van Iperenburg

Onderwijsadviseur/ NVO orthopedagoog BIG 39050262425

Contactpersoon

Vivian Donker - Hilhorst

Onderwijsadviseur/ orthopedagoog

Contactpersoon

Saskia Wittekoek

Onderwijsadviseur/ orthopedagoog