OnderwijsAdvies > ... > > Positieve ervaringen met de nieuwe intelligentietesten WISC V en IDS 2
Positieve ervaringen met de nieuwe intelligentietesten WISC V en IDS 2

Het afgelopen jaar zijn er 2 nieuwe intelligentietesten uitgekomen: de WISC-V en de IDS-2. De resultaten zijn zeer positief!

Het meten van cognitieve vaardigheden met de nieuwe WISC-V! 

WiscvHoewel de WISC-III voorlopig nog zeker bruikbaar blijft wordt de WISC-V al vaak en met veel enthousiasme, ingezet. De verwachting is dat de WISC-V deze maand door de COTAN wordt goedgekeurd.

De testen zijn op basis van het CHC model geconstrueerd. Dit is de meest actuele intelligentietheorie van Cattell, Horn en Carroll. Volgens deze theorie wordt intelligentie (G) opgebouwd uit een waaier van verschillende cognitieve vaardigheden die elk hun eigen inhoud hebben. Door testen op basis van deze theorieën te construeren, ontstaat er de mogelijkheid een vollediger beeld van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden van een kind te verkrijgen. Hierdoor kan er beter worden ingespeeld op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.
De testen kunnen onder andere worden ingezet bij vragen over meer algemene of specifieke leerproblemen, aandacht en concentratie. De leerlingonderzoeker zal, afhankelijk van de onderzoeksvraag, bepalen welke test zal worden ingezet. 

De totale intelligentie bepalen met (aanvullende) subtesten

De WISC-V is de opvolger van de WISC-III. WISC-V heeft een speelser karakter en sluit meer aan bij deze tijd. De verslaglegging en de gebruikte terminologie zijn anders ten opzicht van de WISC-III. De test is zelfs op Ipads af te nemen.
Het brengt de algemene intelligentie van kinderen in kaart. Er zijn 7 subtesten nodig om het totaal IQ te bepalen. Voor een volledig beeld van alle cognitieve factoren zijn er 10 subtests nodig. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende subtests aanwezig. 

Naast intelligentie nog meer ontwikkelgebieden in kaart brengen met IDS-2

IDS2

De IDS-2 brengt de belangrijkste ontwikkelgebieden van kinderen en jongeren in kaart. Naast intelligentie kunnen ook executieve functies, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taal- rekenvaardigheden en werkhouding worden onderzocht.
Hoewel ook af te nemen in modules (waarbij er dus uitspraken worden gedaan over bepaalde ontwikkelfuncties) is de afname van de gehele test vrij intensief.  

Bent u intern begeleider? Kom naar één van de informatiebijeenkomst over de WISC-V op 21 en 22 mei! LEES MEER

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam de Vreeze of Judith Janssen.

Contactpersoon

Judith Janssen

Onderwijsadviseur/ psycholoog

Contactpersoon

Mirjam de Vreeze-Westgeest

NVO Orthopedagoog-Generalist