OnderwijsAdvies > ... > > Remedial teaching: een extra steuntje in de rug
Remedial teaching

Bij het oA Leerhuis werken deskundige, ervaren en enthousiaste remedial teachers die leerlingen met een leer- of sociaal emotioneel probleem net dat extra beetje extra ondersteuning kunnen bieden dat ze nodig hebben.

Extra individuele hulp met remedial teaching

Naast de zorg die je als school biedt is er soms iets extra’s nodig: extra individuele hulp voor de leerling zélf. Remedial teaching (RT) kan dan uitkomst bieden. Het oA Leerhuis is de afdeling remedial teaching van OnderwijsAdvies. Hierin werken deskundige, ervaren, enthousiaste remedial teachers, die op verschillende vakgebieden ondersteuning bieden. Ze komen graag naar de school toe!

Hulp bij lezen, spelling, rekenen, werkhouding of sociaal emotionele problemen 

Uiteraard gaat het om leerproblemen bij vakken als rekenen, taal, lezen en spelling, maar het kan ook gaan om hulp bij de werkhouding: concentratie, aandacht, motivatie. Leerlingen leren aan de slag te gaan en hun taak af te maken. Er wordt een programma gemaakt, specifiek voor deze leerling. Uiteraard in samenwerking met school, die meestal het arrangement heeft aangevraagd.
Ook bij sociaal-emotionele problematiek kan remedial teaching hulp bieden. Dit wordt gecombineerd met begeleiding van één van de bovengenoemde vak- en aandachtsgebieden.

Leren leren

Soms is de oorzaak van het leerprobleem niet direct duidelijk. Ook dan kan remedial teaching uitkomst bieden. Daarnaast kunnen wij de leerling helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om ‘te leren’ leren. 

Voor en na de ONL dyslexiebehandeling

Ook kunnen wij lees- en spellinghulp geven in de periode dat er nog niet voldoende extra hulp gegeven is om dyslexie vast te kunnen stellen. Ook als de dyslexiebehandeling is afgerond, kan het oA Leerhuis op verzoek van ouders wat betekenen.

Voorbereiding op de brugklas: een mooi voorbeeld uit de praktijk

En er is kort geleden een mooi traject afgesloten waarin één van onze RT-ers op verzoek van school een groepje dyslectische kinderen uit groep 8 heeft voorbereid over hoe het in de brugklas is als je dyslexie hebt. Hoe gaat dat in het Voortgezet Onderwijs? Wat kun je verwachten, en wat niet? Hoe leer je woordjes, als automatiseren een probleem voor je is, en wat doe je als je extra tijd nodig hebt? Hoe gebruik je die extra tijd zo goed mogelijk? Een mooie manier waarop scholen iets extra’s kunnen doen voor hun dyslectische leerlingen.Oud 500 X500 Vrolijk 04

Werkwijze van oA Leerhuis

Het oA Leerhuis is verdeeld in regio’s met een bijbehorende coördinator.

  • Regio Leiden/Duin- en bollenstreek: George de Taeye
  • Regio Hoofddorp/Haarlem/Amstelveen: Gerardine Honig
  • Regio Gouda: Maaike van Vloten
  • Regio Zoetermeer/Delft: Gerardine Honig   

Je kunt ons bellen of mailen als je vragen hebt:

  • Je hebt toestemming voor een onderwijszorgarrangement en je zoekt een goede remedial teacher voor de uitvoering van de individuele begeleiding
  • Je hebt vragen over of een opdracht geschikt is voor remedial teaching
  • Je wilt dat we meedenken over een specifieke vraag die je hebt
  • Je hebt tijdelijk een remedial teacher nodig omdat jullie remedial teacher uitgevallen is

Samen kijken we wat er nodig is en de coördinator kijkt welk remedial teacher we het beste kunnen inzetten. Per RT-les wordt er 45 minuten met de leerling gewerkt, 15 minuten is voor voorbereiding/dossiervorming. Maar je kunt ook kiezen voor een half uur direct contact(30/15), of juist 60 minuten (60/15). We bespreken dan ook om hoeveel uur het in totaal gaat.

Naast scholen kunnen ook ouders onze opdrachtgever zijn. We werken dan ook in samenwerking met de school. De remedial teaching vindt zoveel mogelijk plaats op school. Is dat niet mogelijk, dan is de begeleiding op ons kantoor in Zoetermeer, Hoofddorp, Gouda, Leiden of Lisse.

Lees meer over Bas die moeite heeft met rekenen, en - na RT - toch zonder veel moeite lekker meedoet in de brugklas. Kijk bij downloads.

Contactpersoon

Gerardine Honig

Onderwijsadviseur/ consulent OZL

Contactpersoon

George de Taeye

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Maaike van Vloten

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 29053584425