OnderwijsAdvies > ... > > Behaalde referentieniveaus basis voor oordeel inspectie
Behaalde referentieniveaus basis voor oordeel inspectie

Inspectie gaat referentieniveaus gebruiken bij het beoordelen van de leerresultaten

Kennis van de referentieniveaus is belangrijk om in de bovenbouw van de basisschool doelgericht te kunnen werken en te zorgen voor een doorgaande lijn bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

Nu de inspectie heeft aangekondigd dat zij het oordeel over de basisvaardigheden in de toekomst gaat baseren op de behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen, is er een extra reden om te zorgen dat de leraren van de bovenbouw voldoende kennis hebben van de referentieniveaus.
De inspectie gaat 2 indicatoren gebruiken, namelijk het percentage leerlingen dat aan het eind van de basisschool het fundamentele niveau 1F haalt en het percentage leerlingen dat het hogere niveau (1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen) haalt.

Kennis over referentieniveaus wordt nog belangrijker!

OnderwijsAdvies kan u op verschillende manieren ondersteunen:

  • Tijdens een studiedag(deel) kan een presentatie worden gegeven over de referentieniveaus en de manier waarop de referentieniveaus zijn verwerkt in de huidige methodes.
  • Ook is het mogelijk om bijeenkomsten te verzorgen waar de leraren actief aan de slag gaan met de methoden die op uw school worden gebruikt en om de school te ondersteunen bij het vormgeven van aanbod en beleid. Dan komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde: 
    • Hoe wordt besloten dat met een leerling toegewerkt wordt naar 1F (en niet naar het hogere niveau 1S/2F)?
    • Welke rol spelen de referentieniveaus bij het verzorgen van instructies en het kiezen van oefenstof?

Vanzelfsprekend wordt ons aanbod afgestemd op uw wensen.

Contact
Interesse? Neem contact op met Conny Bodin of Renske Hoogendoorn.

Contactpersoon

Conny Bodin

Onderwijsadviseur & Psycholoog NIP

Contactpersoon

Renske Hoogendoorn

Onderwijsadviseur