OnderwijsAdvies > ... > > Een langdurig zieke leerling in de klas?
Een langdurig zieke leerling in de klas?

Onderwijsondersteuning aan chronisch en langdurig zieke leerlingen

Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. In elke school en klas kunnen leerlingen zitten bij wie sprake is van een acute, ernstige en/of langdurige ziekte. Deze kinderen hebben behoefte aan extra zorg op het gebied van onderwijs.
Het gaat hierbij om leerlingen, bij wie sprake is van klachten met een lichamelijke oorzaak.

Zieke leerlingen willen graag aangesloten blijven bij hun klas!

Zeker wanneer een leerling plotseling ziek wordt, is het voor scholen soms lastig om binnen korte tijd gepast onderwijs te organiseren. Leerlingen geven vaak aan dat zij zich zorgen maken over hun doorgaande leerlijn wanneer zij met ziekte geconfronteerd worden. Zij willen geen achterstand oplopen. Daarnaast willen zij graag aangesloten blijven bij hun klasgenoten. 
Toch kan het door verzuim, revalidatie, medicijngebruik of een specifiek ziektebeeld in combinatie met de (on-)mogelijkheden van school, soms zoeken zijn naar het zo goed mogelijk waarborgen van de doorgaande leerlijn.. .... daarom heeft OnderwijsAdvies consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in dienst om scholen hierbij te ondersteunen!

Consulenten onderwijsondersteuning

De consulenten OZL zijn aangesloten bij het landelijk dekkend netwerk Ziezon. Op Ziezon.nl zie je welke consulent werkzaam is in welk gebied. Binnen OnderwijsAdvies zijn er consulenten beschikbaar voor de volgende 3 gebieden:

 1. Duin- en bollenstreek (consulenten Saskia en Gerardine),
 2. Zuid-Kennemerland /Haarlemmermeer/ Amstelland en Meerlanden (consulenten Ans, Saskia en Gerardine) en
 3. Gouda (consulenten Wanda, Yvette, Carola en Thea)  
Gerardine Saskia Ans   Wanda  Thea Buijs  Carola  Yvette van der Laan
 Gerardine
 Honig
 Saskia
 Wittekoek
 Ans
 van Item
 Wanda
 de Jongh
 Thea
 Buijs
 Carola
 Straathof
 Yvette
 van der Laan

Maatwerk
Om maatwerk te kunnen leveren bij verschillende ziektebeelden, overleggen de consulenten van OnderwijsAdvies met elkaar en met hun collega-consulenten die werkzaam zijn binnen de educatieve voorziening van de academische ziekenhuizen of binnen andere onderwijsadviesbureaus.

Geen kosten voor PO en VO scholen 

Scholen in het PO en VO en in een enkel geval het MBO, kunnen een beroep doen op de ondersteuning. OnderwijsAdvies ontvangt voor deze dienstverlening subsidie van het ministerie van OCW. Daardoor zijn, aan de inzet van de consulent, geen kosten voor de school verbonden.

Met welke activiteiten kunnen de consulenten OZL u ondersteunen?

 • Voorlichting en advies geven aan leraren en ouders over onderwijs(ondersteuning) aan zieke leerlingen.
 • Informatie geven over het ziektebeeld en mogelijke consequenties voor onderwijs.
 • Meedenken over hoe de leerling, in uw klas, met de leraren op uw school zo goed mogelijk onderwijs kan volgen.
  Voorbeelden zijn: het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de zieke leerling, het participeren aan MDO’s, de mogelijkheid verkennen tot de noodzaak van het beperkt inzetten van een tijdelijke inzet van een ‘docent zieke leerlingen’ in de thuissituatie of het streekziekenhuis voor het verzorgen van onderwijsondersteuning (1 x per week). Het gaat hierbij in het PO om het verzorgen van onderwijs. In het VO gaat het meer om het plannen en organiseren van het schoolwerk. Dit is echter als tijdelijke oplossing bedoeld. Hopelijk kan de leerling snel weer (deels) naar school. Anders zal in samenspraak met bijvoorbeeld het samenwerkingsverband gezocht moeten worden naar een meer structurele oplossing in de vorm van een onderwijszorgarrangement. Ook dan kan de consulent OZL meedenken over de inhoud van een OPP (onderwijsperspectief plan).
 • Contact onderhouden met de zieke leerling en zijn/haar ouders en andere betrokkenen om steeds maatwerk te kunnen blijven bieden in een situatie die mogelijk verandert.
 • KPN KlasgenootSoms kan de inzet van een ICT hulpmiddel voor afstandsleren, zoals de KPN klasgenoot, een mooie manier zijn om verbonden te blijven met school en de klas. Het gaat hierbij om een zeer beveiligde verbinding waarbij geen beelden worden opgeslagen. Onze consulenten OZL weten exact wanneer een leerling in aanmerking komt voor een KPN klasgenoot en kunnen scholen ondersteunen bij de aanvraag daarvan.
  Ook aan de inzet van de KPN Klasgenoot zijn geen kosten verbonden, de KPN installeert deze belangeloos vanuit hun Mooiste Contactfonds. Meer informatie over de KPN klasgenoot

 • De Mobiele Hoek helpt jonge kinderen (in de groepen 1 t/m 3) die ziek (geweest) zijn en hun klasgenoten om spelenderwijs hun ervaringen te verwerken. De mobiele hoek bestaat uit een rolkoffer met materialen en wordt op aanvraag (kosteloos) uitgeleend. Bij de uitleen van deze koffer komt een specialist jonge kind van OnderwijsAdvies op school uitleg geven over het werken met deze Mobiele Hoek.

Good practice 
Hoe zou bovengenoemde ondersteuning er in de praktijk uit kunnen zien? In deze beschreven good practice worden de verschillende werkzaamheden van de consulent uitgebreid toegelicht. 

Contact
Heeft u vragen over de mogelijke ondersteuning die wij bieden? Neem contact op met één van onze consulenten, telefonisch of via mail. Zij beantwoorden uw vragen graag!