OnderwijsAdvies > ... > > Logopedisten OnderwijsAdvies signaleren laaggeletterdheid
Logopedie

Wat als je grote moeite hebt met lezen en schrijven?

Voorlezen aan je kind om spelenderwijs de taalontwikkeling te stimuleren: het lijkt zo vanzelfsprekend. Dit geldt echter niet voor ouders die deel uit maken van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven.

Logopedisten signaleren taalachterstand bij kinderen én hun ouders

De preventief werkende logopedisten van OnderwijsAdvies signaleren behalve kínderen met een taalachterstand soms óók hun laaggeletterde ouders. Een dubbelfunctie dus. De kinderen worden doorverwezen naar een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voorziening en (bij het vermoeden van taalontwikkelingsstoornis) naar logopedie, de ouders naar voorzieningen om te leren lezen en schrijven zoals bijvoorbeeld het ‘Taalhuis voor laaggeletterden’, een onderdeel van de bibliotheken in Leiden, BplusC.

Bondgenootschap ter voorkoming van laaggeletterdheid

Logopedie Laaggetterdheid

De teamleider preventieve logopedie, Marga van Mil, neemt daarom deel aan bijeenkomsten van het Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland.
Het bondgenootschap organiseert 3 maal per jaar een bijeenkomst waar professionals elkaar op de hoogte houden van activiteiten op het gebied van (het voorkomen van) laaggeletterdheid.
Tijdens deze bijeenkomst krijgen 2 organisaties de opdracht om met elkaar een activiteit te organiseren: de ‘date’. Dit keer de beurt aan de afdeling logopedie van OnderwijsAdvies en BplusC Leiden.

foto: Marga van Mil en Saskia ten Houten van OnderwijsAdvies en BplusC Leiden

Een gratis bibliotheekpas voor kinderen en hun ouders!

De logopedisten van OnderwijsAdvies komen tijdens hun werkzaamheden op het CJG, kinderopvangorganisaties en basisscholen regelmatig jonge kinderen tegen die geen lid zijn van de bibliotheek. Er is daarom afgesproken om deze kinderen en hun ouders gericht toe te leiden naar de bibliotheek.
Daar waar de bibliotheek zich in een brede school bevindt zoals in Het Gebouw in Leiden-Noord, betekent dit dat de logopedisten de kinderen en hun ouders letterlijk aan het handje nemen naar de bibliotheek waar een gratis lidmaatschap op hen wacht.
BereslimBplusC wijst ouders vervolgens op de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de geanimeerde prentenboeken van Bereslim. Zo kunnen ook ouders die thuis een andere taal spreken en het Nederlands nog niet goed beheersen óf laaggeletterde ouders, hun kinderen Nederlands gesproken prentenboeken aanbieden.  

Meer weten? Kijk op www.bereslim.nl of www.lezenenschrijven.nl of informeer bij een van de logopedisten van OnderwijsAdvies.

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden