OnderwijsAdvies > ... > > Dyslexie in het VO
Dyslexie in het VO

Soms wordt dyslexie pas zichtbaar in het VO

Bij sommige leerlingen met een lees- en/of spellingachterstand wordt het pas op het voortgezet onderwijs (VMBO/Havo/VWO) duidelijk dat er mogelijk sprake van dyslexie. Op het basisonderwijs hebben deze leerlingen hun probleem kunnen compenseren met hun intelligentie of inzet.
Bij deze leerlingen zien we problemen met Nederlands en/of de moderne vreemde talen. Door een dyslexiespecialist van het VO is vaak een eerste screening gedaan.

Een enkele keer wordt dyslexie pas op nog latere leeftijd (15+) gesignaleerd en vastgesteld. OnderwijsAdvies kan ook dan zo nodig onderzoek doen en een dyslexieverklaring opstellen (eventueel in het Engels).

Waar geeft een dyslexieverklaring recht op?

Op een dyslexieverklaring staan de mogelijke dispenserende en compenserende maatregelen beschreven zoals meer tijd bij toetsen, aangepaste normering bij spelling en het gebruik van digitale hulpmiddelen die bijvoorbeeld de tekst voorlezen. Deze dyslexieverklaring is levenslang geldig. De individuele ondersteuningsbehoeften kunnen gedurende de schoolloopbaan van een leerling wel veranderen. 

Wat houdt het dyslexie onderzoek in?

OnderwijsAdvies doet onderzoek naar:

  • de mate van achterstand bij lezen en/of spellen
  • de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen
  • mogelijke verklaringen voor de lees- en/of spellingproblemen. 

Dit onderzoek kan (deels) groepsgewijs (onderbouw VO) of individueel afgenomen worden. 

Op 11 april wordt in Hoofddorp een groepsonderzoek afgenomen.

In sommige gevallen is er een intelligentieonderzoek nodig. In overleg met ouders en school wordt het onderzoek op maat gemaakt. Dit onderzoek wordt niet vergoed door de gemeente. 

OnderwijsAdvies denkt graag met u mee!

OnderwijsAdvies kan meedenken in het uitvoeren van het Protocol Dyslexie VO zoals de af te nemen screeningsinstrumenten in de brugklas, de begeleidingstrajecten die daar op volgen en het inzetten van compensaties.

Mocht er een periode van hulp nodig zijn voor bijvoorbeeld het spellen dan kan OnderwijsAdvies bij het oA Leerhuis de remedial teaching verzorgen.

Contact
Wilt u meer informatie over dyslexie in het VO en specifiek over het onderzoek? Neem contact op met:

LEES MEER OVER DYSLEXIE IN HET MBO

Contactpersoon

Karin Kers

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 79051727325

Contactpersoon

Denise Roest

Onderwijsadviseur / dyslexiebehandelaar

Contactpersoon

Irene van der Mark

GZ-psycholoog BIG 29049246925