OnderwijsAdvies > ... > > Dyslexie in het MBO
Dyslexie in het MBO

In het MBO heeft 4 a 5 % van de studenten dyslexie

Naar schatting heeft 4 tot 5% van de MBO studenten dyslexie. Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor de taalvakken maar voor alle vakken waar lezen en schrijven voor nodig is.

In het Protocol Dyslexie MBO 2017 staan duidelijke richtlijnen als het gaat om signaleren, diagnosticeren en begeleiden van studenten met dyslexie. 

Bij een vermoeden van dyslexie doet OnderwijsAdvies onderzoek naar:

  • de mate van achterstand bij lezen en/of spellen
  • de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen
  • de mogelijke verklaringen voor de lees- en/of spellingproblemen.

Soms is er een intelligentieonderzoek nodig. In overleg met ouders en school wordt het onderzoek op maat gemaakt. 

Waar geeft een dyslexieverklaring recht op?

Op een dyslexieverklaring staan de mogelijke dispenserende en compenserende maatregelen beschreven zoals meer tijd bij toetsen, aangepaste normering bij spelling en het gebruik van digitale hulpmiddelen die bijvoorbeeld de tekst voorlezen. Deze dyslexieverklaring is levenslang geldig. De individuele ondersteuningsbehoeften kunnen gedurende de schoolloopbaan van een student wel veranderen. 

OnderwijsAdvies denkt graag met u mee!

OnderwijsAdvies kan meedenken in het uitvoeren van het Protocol Dyslexie MBO zoals de af te nemen screeningsinstrumenten, de begeleidingstrajecten die daar op volgen en het inzetten van compensaties. Kortom OnderwijsAdvies denkt mee over passend onderwijs en het passend onderwijzen van studenten met dyslexie.

Mocht er een periode van hulp nodig zijn voor bijvoorbeeld het spellen dan kan OnderwijsAdvies bij het Leerhuis de remedial teaching verzorgen.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem contact op Karin Kers

Contactpersoon

Karin Kers

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 79051727325