OnderwijsAdvies > ... > > Hoe verloopt de taalontwikkeling bij 'uw' meertalige kinderen?
Hoe verloopt de taalontwikkeling bij 'uw' meertalige kinderen?

Taalontwikkeling bij meertalige leerlingen

We zien op veel scholen kinderen die meertalig worden opgevoed. Dit gaat vaak prima, maar soms ook niet. We zien niet alle meertalige kinderen een gelijke taalontwikkeling doorlopen.
Wat als er problemen ontstaan? Het is vaak lastig om te bepalen of leesproblemen veroorzaakt worden door een stoornis of door de meertaligheid. Feit is dat heel weinig meertalige kinderen worden aangemeld voor bijvoorbeeld dyslexiezorg. 

Tips en adviezen bij meertaligheid

Bij OnderwijsAdvies hebben we gespecialiseerde adviseurs in huis die u kunnen helpen bij de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Zij kunnen u helpen bij vragen als: 

  • Op welke manier speelt de moedertaal een rol bij het uitspreken van de klanktekenkoppeling? M.a.w. kunnen 'fouten’ in de klanktekenkoppeling verklaard worden door de uit spraak in de moedertaal. Hoe kunnen we dat beoordelen?
  • Hoe lang moet een leerling onderwijs in het Nederlands hebben gehad om de leervorderingen bij lezen en spellen (betrouwbaar) te kunnen beoordelen? Maar ook de diagnostische toetsen betrouwbaar te kunnen beoordelen?  
  • Op welke manier speelt de moedertaal mee bij het kunnen oppikken van de structuur van de Nederlandse spelling? Hoe kunnen we fouten in spelling beoordelen wanneer een leerling een heel andere structuur in taal is gewend? Zijn er specifieke fouten die gerelateerd zijn aan bepaalde talen?  
  • Wat moeten we weten over de ontwikkeling in de moedertaal en hoe kunnen we dat beoordelen? 

Werk uit handen

De adviseurs en begeleiders van OnderwijsAdvies kunnen u advies geven, maar ook werk uit handen nemen door zelf of samen met uw intern begeleider de dossiers van meertalige kinderen te bekijken, handelingsplannen op te stellen én uit te voeren. Daar waar nodig zullen zij ondersteunen bij de aanvraag voor gespecialiseerde zorg.

Contact
Gaat u ook voor gelijke kansen voor elk kind op uw school? Neem dan contact op met Marga van Mil of Annemairie de Graaf en laat de meertalige kinderen een goede taalontwikkeling doorlopen. 

Lees meer over ons aanbod: Meertaligheid in de groep.

 

 

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden

Contactpersoon

Annemarie de Graaf

Onderwijsadviseur