OnderwijsAdvies > ... > > Praktische verkeerslessen bij de Internationale Schakelklassen
Praktische verkeerslessen bij de Internationale Schakelklassen

Op steeds meer locaties van scholen met Internationale Schakelklassen (ISK) worden praktische verkeerslessen gegeven, onder meer door de verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies. Zij maken de verkeerslessen op maat en voeren ze uit, tot grote tevredenheid van de ISK leerlingen. “Fietsen moet je gewoon kunnen’’ en “Ik weet nu veel over de regels”. De ISK mentoren hebben tips gekregen om met de groep veilig te kunnen fietsen.

Internationale Schakelklassen

De Internationale Schakelklassen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar die net in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken. Hierdoor kunnen zij niet deelnemen aan het gewone onderwijs. ISK-onderwijs heeft als doel om deze leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt hierbij op het verwerven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van de Nederlandse cultuur. 

Filmpje: fietsles bij de ISK de Meander in Gouda.
Leerlingen die niet kunnen fietsen wordt geleerd om zelfstandig een fiets te besturen. 

Kennismaken met Nederlandse verkeersregels
Er bleek bij deze ISK-leerlingen een grote behoefte te zijn aan ondersteuning bij zowel de theoretische als praktische verkeerslessen gericht op het leren en het kunnen toepassen van de Nederlandse verkeersregels. 

De lessen worden door verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies uitgevoerd en op maat gemaakt. Het is een mix van lessen uit de programma’s SCHOOL op SEEF en Totally Traffic. Zo worden er praktische verkeerslessen op het schoolplein gegeven om kennis te maken met de Nederlandse verkeersregels en om de fietsbehendigheid te vergroten. Met de mentoren wordt besproken hoe zij de leerlingen die nog niet kunnen fietsen zelf verder kunnen begeleiden. 
Ook worden er educatieve fietslessen in de wijk gegeven om de verkeersregels in de praktijk te brengen. Dit alles toegespitst op de leeftijdsgroep 12-18 jaar. 

Ondersteuning bij theoretisch onderwijs
Daarnaast denken de verkeersleerkrachten ook mee over de invulling van het theoretisch verkeersonderwijs en het inplannen/ aanvragen van overige verkeersactiviteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de dode hoek les van Totally Traffic, deelname aan het theoretisch verkeersexamen van VVN en deelname aan praktisch verkeersexamen (indien mogelijk). 

Na de lessen is het vooral vlieguren maken: oefenen, oefenen, oefenen om de fiets nog beter te leren beheersen maar ook om verkeerssituaties steeds beter te kunnen inschatten.

Verkeersleerkrachten enthousiast 
Inmiddels geven de verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies met veel enthousiasme de praktische verkeerslessen bij aantal ISK klassen in Zoetermeer, Leiden, Gouda en ook in Den Haag (i.s.m. Biking2Skool=Cool). Deze lessen worden gefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de regio Holland Rijnland en regio Midden-Holland.

REACTIES
Hoe vinden de ISK leerlingen en mentoren de verkeerslessen?

Een aantal uitspraken van leerlingen van de Meander in Gouda:

Over fietsen in Nederland:

- Belangrijk
- Moet je gewoon kunnen
- Fiets is belangrijkste vervoer
- Alles is dichtbij

Over de praktische verkeerslessen:
- Leuk
- Veel over de regels geleerd
- Ik weet nu dat rechts voorrang heeft

Een aantal uitspraken van ISK mentoren van de Meander in Gouda over het nut en de urgentie van de praktische verkeerslessen:
- Ik heb nu wat handige tips om veilig met mijn hele groep van A naar B te fietsen.
- Heel waardevol
- De leerlingen fietsen toch elke dag naar school. Het is goed dat ze nu bewust worden van het verkeer om hen heen.

Meer informatie?
Neem contact op met Manon de Joode of één van de verkeersleerkrachten bij OnderwijsAdvies

Contactpersoon

Manon de Joode

Onderwijsadviseur/ projectleider verkeer