OnderwijsAdvies > ... > > Meertalige kinderen in de klas
Meertalige kinderen in de klas

In onze regio groeit 1 op de 4 kinderen op in een meertalige omgeving. In de meeste groepen zitten kinderen die bijvoorbeeld Pools, Spaans, Turks, Tigrinia, Engels, Arabisch of Russisch als thuistaal hebben.

Bewust inzetten 'thuistalen' een must!
In 2017 heeft de PO-raad de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ naar alle basisscholen verstuurd. De PO-raad adviseert om de thuistalen van meertalige kinderen bewust in te zetten in de groep. Met meer welbevinden, een groter taalbewustzijn én een snellere verwerving van het Nederlands als gevolg! 

Hoe besteedt u aandacht aan de thuistalen van uw leerlingen?
Onze taalspecialisten bezochten onlangs een internationaal symposium in Gent over meertalige kinderen en hun gezinnen. Het belang van het goed in kaart brengen van de thuistalen/ thuistaalsituatie werd ook hier weer benadrukt. Welke thuistalen spreken de kinderen in uw klas en op welke manier besteedt u er, als leraar, aandacht aan? Hoe betrekt u ouders hierbij?

Advisering blijft maatwerk
Twijfelt u aan het verloop van de meertalige ontwikkeling van een kind in uw klas? De logopedisten /taalspecialisten van OnderwijsAdvies hebben veel ervaring en expertise in huis; zij zien dagelijks meertalige kinderen en hun ouders voor onderzoek en advies.

Elk meertalig kind is anders, advisering blijft maatwerk. De taalspecialisten van OnderwijsAdvies gaan graag met u in gesprek.  

Meer informatie?

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden