OnderwijsAdvies > ... > > ZIP Event over Meertalige kinderen in de groep een succes!
ZIP Event over Meertalige kinderen in de groep een succes!

Een goede (taal)ontwikkeling van alle kinderen in Nederland. Daar gaan wij voor! En u ook, bleek tijdens het ZIP event 'Meertaligheid in de klas!' dat plaatsvond op 26 september in Leiden.

Meer aandacht voor de thuistalen van meertalige kinderen!
De PO-raad raadt in de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ aan om de thuistalen van meertalige kinderen bewust in te zetten in de groep. Met meer welbevinden, een beter taalbewustzijn én snelle verwerving van het Nederlands als gevolg.

Bovendien verhoogt aandacht voor thuistalen de ouderbetrokkenheid, want een goede ontwikkeling van de moedertaal is een voorwaarde voor het leren van nieuwe talen.

Meer aandacht voor thuistalen, hoe pakt u dat aan? Hoe verloopt een normale meertalige ontwikkeling eigenlijk? En wanneer moet u als leraar aan de bel trekken? Hoe kunt u met de ouders communiceren die geen of weinig Nederlands spreken?

ZIP Event Meertaligheid
Over deze thema's werd nader ingegaan tijden het ZIP Event Meertalige kinderen in de klas dat plaatsvond op 26 september 2018. Tijdens ZIP sessies (gecomprimeerde doch informatieve sessies) werd aandacht besteed aan thema's als: de thuistaal in de klas, wereldburgerschap, woordenschat en taalachterstand of -stoornis. 

Meertaligheid In De GroepFoto links

Een van de sprekers: Dr. Jacomine Nortier

Dr. Jacomine Nortier is Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht bij de afdeling Taalkunde van de opleiding Nederlands. Zij geeft onderwijs op het gebied van meertaligheid, taalcontact, sociolinguïstiek, Nederlands als Tweede Taal, en de relatie tussen taal en (etnische) identiteit. 

 

Reacties van deelnemers:

  • “Ik heb nu een heel andere kijk op meertaligheid” 
  • “Veel praktische adviezen over het inzetten van de thuistaal in de groep!”

Interesse?
Er was veel belangstelling voor het ZIP Event! Lijkt het u interessant om een dergelijk event voor de scholen binnen uw bestuur te organiseren? Of wilt u een studiedag organiseren voor uw eigen team over dit onderwerp? 
Neem contact op met Marga van Mil of Carien Deutman.

 

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden