OnderwijsAdvies > ... > > Subsidie voor beter onderwijs aan hoogbegaafden
Subsidie voor beter onderwijs aan hoogbegaafden

In maart 2018 heeft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat er 15 miljoen euro beschikbaar komt voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Het ministerie van Onderwijs streeft ernaar de regeling in oktober bekend te maken. 

Experts hoogbegaafdheid
De subsidie kan volgens de minister bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aanstellen van experts op het gebied van hoogbegaafdheid of het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs.

Met de regeling wil de minister samenwerkingsverbanden in staat stellen om expertise beschikbaar te stellen aan scholen en schoolbesturen en (regionale) voorzieningen uit te bouwen en verder in te richten op scholen. Voorbeelden van dergelijke regionale initiatieven zijn: leraren bijscholen tot een expert (hoog)begaafdheid of het aanstellen van een expert. Ook kan gedacht worden aan het bovenschools (regionaal) opzetten of uitbouwen van afdelingen voor (hoog)begaafden dan wel het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen bij de overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs.

Kansen voor uw school!
Alle details zijn nog niet bekend. Wel weten we dat het een regeling wordt op basis van 50 procent cofinanciering uit het bestaande ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden.

Mogelijk biedt de regeling kansen voor uw school!? Zodra de regeling bekend is, brengen wij u op de hoogte via onze website. Wilt u zich nu al nader oriënteren over de mogelijkheden op uw school - of binnen uw bestuur? Neem contact op met Greetje van Dijk. 

(Bron: PO Raad)

Lees meer over onze Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie (start 15 november)

Contactpersoon

Greetje van Dijk

Onderwijsadviseur