OnderwijsAdvies > ... > > Nieuwe website Ziezon
Nieuwe website Ziezon

Ziezon is een landelijk netwerk van experts op het gebied van onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen en heeft sinds kort een nieuwe website!

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Dit gebeurt bij één op de 7 leerlingen in Nederland. Veel leraren krijgen dan ook te maken met een (ernstig of chronisch) zieke leerling in de klas.

Zorgplicht scholen
Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of chronische aandoening extra ondersteuning nodig hebben. Het organiseren van onderwijs aan zieke leerlingen vraagt specifieke expertise, inzet én tijd. Scholen beschikken hier in de meeste gevallen niet over. 

Schakel een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in!
Door het inschakelen van een consulent OZL kan de school toch de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan een consulent OZL het onderwijs zo organiseren dat dit aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling.
Zo wordt de doorgaande leerlijn van de leerlingen zo min mogelijk onderbroken, blijven leerlingen betrokken bij hun klas en houden zij contact met hun docenten, klasgenoten en (school)vrienden.
OnderwijsAdvies beschikt over meerdere consulenten OZL!

Weet u dat:

  • U alle informatie kunt vinden op de nieuwe WEBSITE van Ziezon, het landelijk netwerk van experts. U vindt daar informatie voor scholen én ouders. Op deze site kunt u ook gemakkelijk een consulent vinden.   
  • De ondersteuning gratis is? Deze wordt namelijk gefinancierd door het ministerie van onderwijs. 
  • De ondersteuning geldt voor zieke leerlingen in het PO én VO. 

Meer informatie?