OnderwijsAdvies > ... > > Taakspel goedgekeurd als anti-pest methode
Taakspel goedgekeurd als anti-pest methode

Taakspel is een groepsgerichte aanpak om leerlingen te leren zich beter aan klassenregels te houden. Hierdoor vermindert onrustig en storend gedrag en neemt het taakgerichte gedrag toe. Een positief klimaat in de klas is het gevolg.

Taakspel ook effectief tegen pesten!
Taakspel heeft ook een positieve invloed op pestgedrag. Zo blijkt uit het rapport ‘Wat werkt tegen pesten?'
Op basis van het onderzoek beschouwt de Commissie Anti-pestprogramma’s Taakspel als een kansrijk en effectief programma tegen pesten voor de jongste kinderen in de basisschoolleeftijd (het onderzoek vond plaats in de groepen 3, 4 en 5).

Lees ook het nieuwsbericht 'Deel antipestprogramma's effectief'. (dd 24 mei 2018)

Trainingen Taakspel starten binnenkort!
Bij OnderwijsAdvies kunt u binnenkort 2 trainingen volgen: Taakspel in de klas en Taakspel voor kleuters. Naast de training vinden er klassenconsultaties plaats.
De IB-er wordt gratis opgeleid om taakspel verder in te voeren en te behouden binnen de school. 

Lees meer over Taakspel in de klas (start 26 september in Hoofddorp)

Lees meer over Taakspel voor kleuters (start 10 oktober in Hoofddorp)

Meer informatie? 
Lees de nieuwsbrief over Taakspel (met nieuwtjes over trainingen, borging/ intervisiebijeenkomsten etc, juni 2018) 

Heeft u belangstelling? Neem contact op met Judith Janssen of Annet van Eck.

 

Contactpersoon

Judith Janssen

Onderwijsadviseur/ psycholoog