OnderwijsAdvies > ... > > Behandeleffecten dyslexiezorg bij OnderwijsAdvies
Behandeleffecten dyslexiezorg bij OnderwijsAdvies

Uit onderzoek naar landelijk - in 2016 afgeronde ONL-behandeltrajecten (n = 1109) blijken de volgende effecten voor lezen en spellen:

Lezen

  • In 2016 maakten kinderen in de ONL-behandeling gemiddeld een groei van 1,3 door op lezen.
  • Bij aanvang van alle ONL-behandelingen die in 2016 zijn afgerond, behoorde 92% tot de zwakste 10% lezers.
  • Bij deze groep wordt het grootste behandeleffect behaald, namelijk een groei van 1,5.

 Behandeleffect Lezen

Spellen

  • In 2016 maakten kinderen in de ONL-behandeling gemiddeld een groei van 15,5 door op spellen.
  • Bij aanvang van alle ONL-behandelingen die in 2016 zijn afgerond, behoorde 75% tot de zwakste 10% spellers.
  • Bij deze groep wordt het grootste behandeleffect behaald, namelijk een groei van 16,7.

Behandeleffect Spellen

LEES MEER FACTS EN FIGURES OVER ONZE VERGOEDE DYSLEXIEZORG (flyer)

Lees ook meer over de behandelresultaten op de site van ONL