OnderwijsAdvies > ... > > Inzicht in capaciteiten met NIO en NSCCT
Inzicht in capaciteiten met NIO en NSCCT

Wilt u meer inzicht in de cognitieve capaciteiten van kinderen en meer inzicht in de kwaliteit van het onderwijs? 

De NIO en de NSCCT kunnen u hierbij helpen. Beide toetsen zijn door de COTAN op alle criteria als 'goed' beoordeeld, de hoogste beoordeling! 

De NSCCT (groep 4 t/m 8)
De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets (NSCCT) vormt een aanvulling op de resultaten die een school verzamelt om inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen hiermee hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Scholen werken hierdoor nog meer aan opbrengstbewust onderwijs.

De NSCCT kan op ieder gewenst moment worden afgenomen in de groepen 4 tot en met 8. Daarmee krijgt de school meer flexibiliteit, passend bij het jaarritme

Lees meer over NSCCT

De NIO (groep 7 en 8)
De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) is een onderzoeksprocedure om in groep 7 en begin groep 8 systematisch gegevens te verzamelen over sociaal-emotionele aspecten (motivatie, welbevinden en zelfconcept) en de capaciteiten van de leerlingen. Het gaat om aspecten als inzicht, logisch redeneren en probleemoplossende vaardigheden. 

Het onderzoek vindt groepsgewijs op school plaats en wordt deels door de eigen leraar (SVL) en deels door een medewerker van OnderwijsAdvies (NIO) op school uitgevoerd.

Lees meer over NIO

Schoolkeuzeonderzoek
Zowel de NSCCT als de NIO, kunnen gebruikt worden ten behoeve van het opstellen van het (pre/voorlopig)-advies voor vervolgonderwijs: op basis van de resultaten kan een uitstroomprofiel worden geadviseerd. Ook voor de aanvraag van een LWOO kan de NSCCT gebruikt worden.

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager