OnderwijsAdvies > ... > > Passend Onderwijs, terug naar de basis
Passend Onderwijs, terug naar de basis

Passend Onderwijs

"Ik zie dat er op veel plekken hard gewerkt wordt om kinderen en jongeren goed te ondersteunen en dat daar mooie dingen uit voortkomen. Passend onderwijs is in mijn ogen dan ook zeker niet mislukt. 
We zitten nu nog de implementatiefase, waarvan bij invoering is afgesproken dat die tot 2020 zou duren. Tegelijkertijd zie ik wel dat er verbeteringen nodig zijn."

De minister concludeert dat Passend onderwijs weer terug naar de basis moet. Wat hebben leerlingen nodig? Wat hebben leraren en scholen nodig om dat te kunnen organiseren? En hoe kan het samenwerkingsverband ze daarbij het beste ondersteunen? “De wensen en noden van de werkvloer moeten veel meer leidend zijn bij de manier waarop Passend onderwijs wordt vormgegeven. Daarbij staat altijd het kind voorop en niet het systeem.”

Aan deze analyse ligt de twaalfde voortgangsrapportage Passend onderwijs - waarin wordt ingegaan op de resultaten van een aantal studies - ten grondslag, naast gesprekken met en ervaringen van betrokkenen.

Kamerbrief over Passend onderwijs

Twaalfde voortgangsrapportage

Advies?
Heeft u vragen of zorgen over Passend Onderwijs op uw school? Denkt u dat de ondersteuning aan leerlingen op uw school anders of beter kan? Wilt u de betrokkenheid bij leraren en ouders vergroten?

Wij adviseren u graag!