OnderwijsAdvies > ... > > Meer aandacht voor Goed Burgerschap
Meer aandacht voor Goed Burgerschap

'Minister Slob wil strenger toezicht op onderwijs in goed burgerschap' stond in de Volkskrant 5 juni jl. Basis- en middelbare scholen moeten zich meer inspannen om hun leerlingen burgerschap bij te brengen, zegt Slob.

De samenleving verandert voortdurend. Democratie is niet vanzelfsprekend. Als wij als samenleving democratie waardevol vinden, moeten we dat de kinderen aanleren. Dat doen we door in de praktijk te laten zien hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van leven in de buurt.
De school is een verbindende organisatie waar kinderen elkaar ontmoeten en leren geinteresseerd in anderen te zijn. Kinderen hebben 'hoop en perspectief, optimisme en levenslust nodig'.

Het burgerschapsonderwijs heeft momenteel de volle aandacht. Scholen zijn sinds 2006 verplicht aandacht aan burgerschap te geven. Wie echter per jaar een achternamiddag aan burgerschap besteedt, voldoet al aan de eisen. Nederlandse kinderen weten minder van de beginselen van een democratische samenleving dan leeftijdsgenootjes in andere Europese landen.

Lees het artikel in de Volkskrant d.d. 5 juni 2018

Participatie & sociale verbondenheid
Welke visie heeft uw school aangaande burgerschap. Hoe stimuleer je:

  • dat leerlingen openstaan voor meningen en behoeften van anderen? Hoe oefen je democratische vaardigheden, de wil om op een democratische manier met elkaar te leven? 
  • sociale verbondenheid in een tijd die sterk de nadruk legt op individuele prestaties en waarin persoonlijke belangen om voorrang vragen? 

Op welke manier kunt u er aan werken?
OnderwijsAdvies denkt graag met u mee over de wijze waarop u het thema burgerschap vorm kunt geven op uw school. Er zijn verschillende programma's en aanpakken die u daarbij kunnen helpen. Voorbeelden van programma's zijn Vreedzame school/Vreedzame wijkKwink en Kanjertraining

Wij gaan graag met u in gesprek! 

Mia Versteegen. Annet van Eck en Pieter de Wit