OnderwijsAdvies > ... > > Goed opgeleide professionals in de Kinderopvang
Goed opgeleide professionals in de Kinderopvang

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. De opvang van peuters is immers gebaat bij kwalitatief goed opgeleide professionals!

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Wat vindt wanneer plaats? Lees meer.

PROGRAMMA'S EN TRAININGEN

Goed opgeleide professionals zijn belangrijk! OnderwijsAdvies biedt diverse programma's aan die de professionele ontwikkeling van leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang stimuleren.  

 • Allemaal Taal
  Persoonlijke professionalisering: voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang met als doel het voorkomen van taalachterstand bij kinderen.
 • VVE programma’s:
  OnderwijsAdvies heeft gelicenceerde trainers in dienst die het invoeringstraject kunnen begeleiden: 
  • VVersterk (Sardes)
   Algemene basis- en verdiepingstrainingen VVE voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang.
   VVE Programma's voor voor- en vroegschool:
  • Vier VVE (het beste van Cito /CED /De Activiteit /Kaleidoscoop)
   Een nieuw trainingsprogramma voor de kinderopvang. De onderwijsadviseurs bij OnderwijsAdvies zijn opgeleid om deze trainingen te geven. Interesse? Mail het ons.

 • Meertaligheid
  Meertaligheid heeft ook raakvlakken met het VVE beleid. OnderwijsAdvies heeft ruime expertise en ervaring met VVE programma’s en taalprogramma’s voor meertalige onderbouwgroepen. 
 • Workshops interactievaardigheden voor de kinderopvang
  Inspirerende interactieve workshops waarbij pedagogisch medewerkers aan de slag gaan met reflectie op hun interactievaardigheden. Elke workshop duurt 1,5 uur. Onderwerpen: Ontwikkelingsstimulering, Praten en Uitleggen, Sociale interactie (Meer info: Ellen Versteeg)

 • Signaleringstraining spraak- taalontwikkeling
  Voor leidsters en pedagogisch medewerkers 0-4 jaar. 
  Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van spraak en taalproblematiek kan stagnatie van het leerproces in het basisonderwijs voorkomen

Meer informatie?
Neem contact op met Ellen Versteeg of Inge van Brugge.