OnderwijsAdvies > ... > > Workshop Allemaal sociaal, ook online NIEUW!
Workshop Allemaal sociaal, ook online NIEUW!

Weg met asociaal gedrag op sociale media

Hoe zorg je dat kinderen online (waar minder controle is) ook leuk met elkaar omgaan? Hoe leren we ze wat normaal online gedrag is? Hoe zorgen we dat sociale media geen asociale media worden?

In de workshop Allemaal sociaal, ook online, stelt u met de kinderen (tussen de 8 en 14 jaar) een gedragscode op. Het is een leuke zoektocht voor leerlingen én leraren naar dé gedragscode voor de school. We gaan op een positieve wijze aan de slag rond digitale geletterdheid en respectvol gedrag online.
Te vaak ligt de nadruk op de risico's van sociale media. Wij gaan samen met de leerlingen op zoek naar wat sociaal voor hen betekent, hoe ze samen willen bouwen aan een cultuur van respect voor de hele school en de maatschappij.
Bewezen is dat een gedragscode helpt de kinderen elkaar te stimuleren online respectvoller met elkaar om te gaan en het pesten afneemt.

Leerdoelen

  • Inzicht in en reflecteren op het (eigen) gebruik van sociale media.
  • Het opnemen van digitale sociale verantwoordelijkheid.
  • Het communiceren en samenwerken in een digitale omgeving.
  • Het inzetten van sociale vaardigheden en netiquette.
  • Inzicht in begrippen zoals sociaal online, netiquette en portretrecht.
  • Inzicht in online omgangs- en interactievormen.
  • Ontwikkelen van creatieve vaardigheden, expressie en muzische vorming ondersteund door online media.
  • Ontwikkelen van een positieve houding tegenover sociale media en digitale sociale verantwoordelijkheid.

Interesse? Lees meer over de workshop Allemaal sociaal, ook online