OnderwijsAdvies > ... > > De Impact cyclus van Leren zichtbaar maken
De Impact cyclus van Leren zichtbaar maken

Impact vergroten met Leren zichtbaar maken (LZM)

Het programma Visible Learning Plus, in Nederland genaamd Leren Zichtbaar Maken, werd ontwikkeld door Cognition Education, de internationale organisatie op het gebied van onderwijsadvies waaraan prof. John Hattie is verbonden.

De focus van dit programma ligt op:

  • het leren van de leerling
  • de impact van de leraar op het leren
  • manieren om de impact te vergroten
  • continue verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

In Nederland begeleiden onze LZM adviseurs scholen met dit programma om voor en met hen scherper te krijgen wat de impact is van hun onderwijs op het leren van leerlingen. Scholen krijgen daarmee vele onderwerpen aangereikt waarmee zij hun impact kunnen vergroten. De school kiest uiteindelijk zelf de onderwerpen waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Deze kunnen liggen op het gebied van de zichtbaar lerende leerling, feedback geven, geïnspireerd en gepassioneerd lesgeven, betrokkenheid van leerlingen, werken met leerdoelen en succescriteria, helderheid van leraren en formatieve evaluatie.

DE IMPACT CYCLUS

Onze LZM adviseurs begeleiden scholen bij het uitvoeren van het eigen onderzoek op de school en ondersteunen hen bij de in- en uitvoering van de ‘impactcyclus’.

Jaar 1

In het 1e jaar volgen de leraren de Grondslag dag en de 2 scholingsdagen dagen Leren Zichtbaar maken voor leraren (VLAT). De gevormde stuurteams volgen de bijeenkomsten Bewijs in Actie (BIA).  

Jaar 2

De ervaring leert dat scholen na het 1e jaar graag door willen. Onze LZM adviseurs hebben inmiddels voor een flink aantal scholen in PO en MBO vervolgtrajecten opgezet en daar ervaring mee.

Vervolgjaren –  Impact coach en Kernmodules

Impact coach 
Een impact coach ondersteunt de schoolleider en leraren gedurende de impactcyclus, bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de impact die ze hebben op het leren en het implementeren van goede voorbeelden. Na de zomer van 2018 (als het cursusmateriaal vertaald is en er ook Nederlands beeldmateriaal beschikbaar is) kunnen de LZM trainers ook een coach binnen uw school/organisatie opleiden en hem/haar ondersteunen met training, observatie en coaching.

Kernmodules
Naast de opleiding Impact coach zijn er ook nog Kernmodules die door scholen gevolgd kunnen worden, deze kunnen ook worden ingezet als start van een traject. Er zijn meerdere kernmodules die in verschillende fasen in het traject kunnen worden ingezet. Voor een succesvol traject is het vooral belangrijk om aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van het team. Een kernmodule heeft direct impact op het leerproces in de klas.

Voorbeelden van Kernmodules, deze worden steeds in 1 dag of twee dagdelen gegeven.

  • Input voor leren en lesgeven verzamelen met Solo Taxonomy (zie ook training)
  • Feedback maakt leren zichtbaar
  • Data gebruiken om uw impact te evalueren
  • Zichtbaar lerende leerlingen creëren,

Lees meer over de opleiding Impact coach en de Kernmodules

Onze Leren zichtbaar maken trainers
Heeft u interesse in Leren zichtbaar maken? Neem contact op met  één van onze trainers en/of meld u aan voor het congres Leren zichtbaar maken met Prof. John Hattie op 8 en 9 november 2018! (meer informatie over het congres volgt in mei/juni).

Leren zichtbaar maken is een gezamelijk project van OnderwijsAdvies, Bazalt, HCO en RCPZ.

Contactpersoon

Marianne Zandman

Accountmanager / onderwijsadviseur