OnderwijsAdvies > ... > > Training Breinontwikkeling en Mindset
Training Breinontwikkeling en Mindset

“Ik kan het toch niet”, “Ik ben nou eenmaal geen rekenwonder, net zoals mijn moeder”, “Oefenen is zinloos, het lukt me toch niet”.

Herkenbaar in uw dagelijkse onderwijspraktijk?

Waarom hebben kinderen van tegenwoordig vaak het idee dat ze op school moeten laten zien wat ze al kunnen? School als instituut om kinderen zich te laten ontwikkelen lijkt verleden tijd…of niet?
Wat draagt u bij aan de ‘leerhonger’ van kinderen? Hoe voorkomt u faalangst?

OnderwijsAdvies draagt een steentje bij met de training Breinontwikkeling en Mindset. Zowel mogelijk op team-, leraar-, groeps*- als kindniveau.
In de training wordt de breinkennis vergroot, maar wordt ook de Mindset theorie van Carol Dweck behandeld.

*Toelichting training op groepsniveau: 

Er zijn groepen in het basisonderwijs waarbij de onderlinge verhoudingen worden bepaald door 'slim zijn' of 'dom zijn'. Slimme kinderen zijn over het algemeen populair binnen de groep en genieten aanzien door hun kennis. Deze slimme kinderen lopen kans op een ‘fixed mindset’ omdat ze hun status niet willen verliezen en de omgeving willen (blijven) laten zien hoe slim ze zijn. Als 'dom' bestempelde kinderen hebben vaak een laag zelfbeeld en lopen meer kans om onder te presteren. Dit kan komen omdat de omgeving vaak ook lage verwachtingen van deze leerlingen heeft (selffulfilling prophecy). Tijd voor een mindset training voor de groep! Dit kan als effect hebben dat de onderlinge verhoudingen verbeteren, de focus meer gericht is op ieders talenten en de prestaties van alle kinderen verbeteren.

Breinontwikkeling En Mindset

 

Afbeelding:

Een leerling maakt zijn eigen 'LEFland' waarin hij zijn uitdagingen zet.
Bron: Werkboek Mindset - Het Talentenlab  

Volwassenen en kinderen met een ‘groeimindset’ leveren betere prestaties, doordat ze leren van hun fouten en nieuwe uitdagingen durven aan te gaan. In de training wordt ook geleerd ‘groeitaal’ te gebruiken en deze toe te passen in de onderwijspraktijk. 

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met drs. Vivian Donker, specialist Hoogbegaafdheid bij OnderwijsAdvies.

Contactpersoon

Vivian Donker - Hilhorst

Onderwijsadviseur/ orthopedagoog