OnderwijsAdvies > ... > > Mooie inzichten en gesprekken met de NSCCT (test)
Mooie inzichten en gesprekken met de NSCCT (test)

Dit schooljaar heeft een aantal scholen gebruikgemaakt van ons aanbod rondom de NSCCT.

De NSCCT is een Niet Schoolse Cognitieve CapaciteitenTest, dat onlangs weer COTAN is goedgekeurd. De test is jaarlijks af te nemen vanaf groep 4 en is een aanvulling op de resultaten die een school verzamelt over de capaciteiten (leerpotentieel) van kinderen en de kwaliteit van het onderwijs.

OnderwijsAdvies verzorgt de gehele afname!
Dat wil zeggen:

  • we vragen toestemming aan de ouders
  • we nemen de test af; dit gebeurt door een psycholoog of pedagoog en duurt ongeveer 1 uur
  • de resultaten van de test verwerken we in een 'uitslag'
  • en bespreken deze per kind en groep met leraar, intern begeleider en directie 

De NSCCT levert mooie inzichten en gesprekken op
Voor het kind: elk kind wordt in staat gesteld zich te ontwikkelen volgens zijn cognitieve capaciteiten.

Voor de leraar
: die antwoord krijgt op vragen als: welk kind profiteert van mijn onderwijs, waar heb ik als leraar/school een meerwaarde, welk kind presteert onder en wat zijn de onderwijsbehoeften van dit kind? Kloppen de CITO gemiddelden bij deze groep?
Wat kan ik de komende tijd voor deze leerling gaan betekenen, hoe stem ik mijn instructie af op de ontwikkelingsbehoefte van dit kind, wat is een effectieve instructie? 

Voor directies en besturen:
 levert de afname een valide en betrouwbaar antwoord naar de inspectie over de verantwoording van de leerresultaten.

Contact
Interesse? Lees meer over de NSCCT op onze website
of neem voor meer informatie contact op met Mirjam de Vreeze.

Contactpersoon

Mirjam de Vreeze-Westgeest

NVO Orthopedagoog-Generalist