OnderwijsAdvies > ... > > Kwaliteit is onderdeel van onze cultuur
Kwaliteit is onderdeel van onze cultuur

Peter Schreuder, bestuurder bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) vertelt over hoe kwaliteit niet een losstaand iets is, maar deel geworden is van de cultuur op de scholen. Dat het SOPOH geen windeieren legt, is duidelijk zichtbaar; het leerlingenaantal is voor het eerst in vijf jaar fors gestegen.

Door het veranderde inspectiekader, is het bestuur nu eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en is de noodzaak te sturen op kwaliteit nog groter.

Bij het SOPOH werden directeuren 2 keer per jaar uitgenodigd om hun onderwijsresultaten te presenten. Maar dat vonden zij niet genoeg; men ging op zoek naar een systeem waarin kwaliteit meer iets van alle dag zou zijn. SOPOH wilde een lerende organisatie worden.

Peter Schreuder: "Henk van der Woude (adviseur bij OnderwijsAdvies en op 16 maart aanwezig in stand 5 op het AVS congres) heeft ons geholpen met het opzetten van een traject gericht op kwaliteitsverbetering. Het doel van het traject was onder meer om als bestuur goed te weten hoe het in de scholen gaat. We hebben gekozen om de directeuren van de scholen hier nadrukkelijk bij te betrekken en hen mede verantwoordelijk gemaakt voor het hele proces en het informeren van het bestuur."

Lees in het onderstaand artikel hoe de directeuren bij SOPOH functioneren in leergroepen en via audits meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de scholen. 

LEES HET ARTIKEL 'kwaliteit is onderdeel van onze cultuur'