OnderwijsAdvies > ... > > Hoogbegaafdheid: samenwerken bij het ontwikkelen van cognitieve talenten!
Hoogbegaafdheid: samenwerken bij het ontwikkelen van cognitieve talenten!

Onderwijsadvies is betrokken bij het opzetten en begeleiden van leernetwerken bij verschillende besturen en scholen. Steeds vanuit het uitgangspunt dat begaafdenonderwijs impact heeft op de hele organisatie en als vertrekpunt het handelingsgericht en gedifferentieerd werken heeft. Centrale vraagstukken zijn hoe de basisondersteuning voor deze doelgroep zich verhoudt tot de extra ondersteuning en hoe het begaafdenonderwijs doelgericht en duurzaam kan worden ingericht, passend bij de visie op leren van de betrokken scholen. 

SPO Wij-de Venen (Alphen aan de Rijn) faciliteert vanaf schooljaar 2017-2018 een leernetwerk voor plusleerkrachten. Er is behoefte aan samenwerking en beleidsvorming met betrekking tot het onderwijs aan (hoog)begaafde en (hoog)intelligente leerlingen. De deelnemers wisselen goede aanpakken uit en werken aan het opzetten van een doorgaande ontwikkellijn. In deze lijn staan de doelen en vaardigheden die je nodig hebt om talent te ontwikkelen centraal, de leerstofinhouden verschillen. Wij-de Venen staat immers voor ‘samen beter’ en ‘eenheid in verscheidenheid’.

Patricia van Tol, plusleerkracht bij drie van de scholen: “Het netwerk begaafden betekent voor mij dat ik met andere experts kan sparren over hoe ik meer structuur kan aanbrengen in mijn onderwijs aan begaafden. Het netwerk is voor mij bron van inspiratie”

Keijzerschool en Tweemaster
Samantha Barents en Laurien Alexander, IB-er en plusleerkracht van respectievelijk de Keijzerschool (Moerkapelle) en De Tweemaster (Pijnacker) werken samen aan structureel onderwijs voor de leerlingen die ‘meer aan kunnen’. Vanuit hun rol als IB-er bespreken zij met teamleden de signalering en begeleiding in de eigen groep. Zij vertellen hoe verhelderend de kennis over begaafden voor hen is: “we zijn echt beter gaan kijken, bijvoorbeeld bij lastig gedrag vragen we ons nu af of een leerling zich wellicht verveelt en in aanmerking komt voor de talentgroep”. Samantha en Laurien werken samen aan een curriculum op niveau waar deze leerlingen hun vaardigheden ontwikkelen: van mindset tot programmeren, van historisch erfgoed tot projecten uit de serie ‘wetenschap de klas in’. Het voorliggende vraagstuk is om de begeleidingsaanpak in alle groepen te structureren, met Surplus als basis. Samantha en Laurien delen hun ervaringen in het netwerk op bestuursniveau. 

Fedra
Een derde voorbeeld van een actieve groep die werkt aan structureel goed onderwijs voor de bollebozen, zijn de deelnemers aan het leernetwerk Hoogbegaafdheid van Stichting Fedra in Beverwijk. Er wordt samen geleerd en de eigen deskundigheid wordt (verder) ontwikkeld. De deelnemers vinden het erg belangrijk dat er een beredeneerd aanbod komt voor de groepen 1 tot en met 8 voor deze doelgroep. Er wordt dus ook gericht gewerkt aan de gezamenlijke bouwstenen en de doorgaande lijn, om een optimaal onderwijsaanbod te kunnen realiseren. Tenslotte ontwikkelen deze leraren ook hun vaardigheden om hun rol als specialist op de eigen school op te pakken, in relatie met directie en collega's. 

José Bakker, beleidsadviseur: "Ik zie de kracht van samen opgeleid worden terug in de gedrevenheid en de snelle ontwikkeling van de deelnemers".

Meer informatie
Heeft u ook interesse in het opzetten van een leernetwerk binnen uw bestuur of het opzetten van een structurele aanpak op uw school die aansluit bij uw visie op leren? Neem contact op met Greetje, Jacqueline of Cissy.

 

Contactpersoon

Greetje van Dijk

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Jacqueline Fahrner

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog

Contactpersoon

Cissy van Eede

Onderwijsadviseur/ GZ psycholoog