OnderwijsAdvies > ... > > 21 februari Internationale dag van de Moedertaal
21 februari Internationale dag van de Moedertaal

Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de 'Internationale Dag van de Moedertaal' gevierd. Het doel van deze dag is enerzijds het bevorderen van de taalkundige verscheidenheid en meertalig onderwijs en anderzijds het bewustmaken van taalkundige en culturele tradities die gebaseerd zijn op begrip, tolerantie en dialoog.

De thuistaal van kinderen verdient meer aandacht in het onderwijs
In toenemende mate komen kinderen het onderwijs binnen die een andere taal beheersen dan het Nederlands. Deze moedertaal mag niet genegeerd worden; de moedertaal kan kinderen juist helpen bij het leren van een nieuwe taal, het Nederlands. 

Bovendien voelen kinderen zich erkend in hun identiteit wanneer hun talige en culturele achtergrond erkend en benut wordt. Dit verhoogt hun betrokkenheid. 

Ondersteuning bij taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen
Nieuwsgierig naar de wijze waarop u functioneel veeltalig leren kunt inzetten? En wat de rol van ouders hierbij kan zijn? Wilt u ondersteuning bij taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen? De meertaligheidsexperts van OnderwijsAdvies helpen u graag!

Training
Ook kunt u deelnemen aan de training Meertaligheid in de groep (start najaar 2018) waarin u concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden krijgt aangereikt om positief om te gaan met meertaligheid in het onderwijs. 

 

Contactpersoon

Annemarie de Graaf

Onderwijsadviseur